Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny AON-T

    Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny AON-T

    Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny aon-t Sp. J. Zajmuje się usługami w zakresie ochrony środowiska od 1987 roku na terenie całego kraju. Biuro nasze wykonuje kompleksowe prace dokumentacyjne i analityczne z zakresu ochrony środowiska, prace projektowe, dokumentacje geologiczne oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie ochrony środowiska. Zapewniamy Państwu konkurencyjne terminy realizacji przyjętych zleceń, stosujemy umiarkowane ceny oraz wysokie kwalifikacje zawodowe naszych specjalistów. Obsługę prowadzimy w języku polskim oraz angielskim na terenie całego kraju.Wykonujemy: Kompleksowe opracowania z zakresu ochrony środowiska :- informacje ekologiczne, - raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - analizy porealizacyjne inwestycji - przeglądy ekologiczne - oceny stanu środowiska - programy gospodarki odpadami - gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami - gminne programy ochrony środowiska - dokumentacje do wsparcia finansowego - wyliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiskaOperaty:- wodno-prawne, - ochrony atmosfery - rolniczego wykorzystania ścieków - akustycznePozwolenia zintegrowane Analizy fizyko-chemiczne wody Pomiary akustyczne Prace geologiczne- dokumentacje geologiczno-inżynierskie - wiercenie i likwidacja studni głębinowychPrace projektowe- projekty budowlane - projekty instalacyjne - projekty siecioweInne usługi- pilotaż dokumentacji - doradztwo techniczno-prawne w zakresie realizacji inwestycji - organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących ochrony środowiska - inwentaryzacje drzewostanu - opracowanie programów rozwoju lokalnego gmin
    Zobacz więcej