"Akademia Tańca M&I Sulewscy"

  Monika i IreneuszJesteśmy zawodową parą taneczną. Posiadamy najwyższą klasę taneczną "S" w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Karierę taneczną rozpoczęliśmy w 1981 r. Na swoim koncie mamy wiele sukcesów: - mistrzostwo Polski w kategorii Dance Show, - wicemistrzostwo Polski Par Zawodowych w tańcach latynoamerykańskich, - kilkukrotne mistrzostwo Okręgu Warszawskiego, - wielokrotne finały Mistrzostw Polski Par Zawodowych w tańcach latynoamerykańskich, - wielokrotne finały Mistrzostw Polski Par Amatorskich klasy tanecznej "S" w tańcach latynoamerykańskich, Uczymy tańca od 1983 roku. Posiadamy uprawnienia instruktorskie kat. I do prowadzenia zajęć tanecznych, wydanych przez Urząd Kultury i Sztuki m.st. Warszawy oraz uprawnienia instruktorskie z zakresu tańca sportowego wydane przez Polski związek Tańca Sportowego. Nasze mocne strony: - Wieloletnie doświadczenie, - Wiedza zdobywana regularnie przez wiele lat u najlepszych nauczycieli tańca na świecie, - Ujednolicony światowy program nauczania tańca, - Funkcjonowanie szkoły tańca oparte na wzorach profesjonalnych szkół tańca w Europie, dopasowane do wymagań i potrzeb klientów w Polsce, - Stały dostęp do wiedzy i nowości związanych z nauczaniem tańca, - Ciągłe poprawianie jakości oferowanych usług. 1988 r.  zakładamy własny klub tańca towarzyskiego w Klubie Studenckim "STODOŁA" przy ul. Batorego 10 w Warszawie. Początkowo jest to wyłącznie klub tańca turniejowego, wkrótce potem rozpoczynamy nauczanie dzieci i osób dorosłych. Klub tańca zostaje podzielony na sekcje:Sekcja Tańca Towarzyskiego (pary wszystkich klas tanecznych) Dziecięca Sekcja Tańca Towarzyskiego Taniec dla dorosłych (początkowo w formie kursów tańca) 1992 r.  zaczynamy dodatkową działalność w "Domu Medyków" Studentów Akademii Medycznej przy ul. Oczki 5 w Warszawie gdzie zakładamy Sekcję Miłośników Tańca. Stanowią ja osoby dorosłe po kursach tańca, które chcą kontynuować naukę.   1997 r.  Szkołę tańca przenosimy do "Domu Medyków". Otwieramy filię w Domu Sztuki przy ul. Wiolinowej 14 na Ursynowie.  2000 r.  Przenosimy się na ul. Chłodną 3 w Centrum Warszawy. Od tej chwili miejsce to stanowi główną siedzibę AKADEMII TAŃCA M&I SULEWSKICH.  2003 r.   Otwarcie nowej sali w Pałacu Kultury i Nauki.  2006 r.  Dodatkowo otwieramy Pałacu Kultury i Nauki dodatkowe dwie sale taneczne. 2008 r.  Powstało kolejne studio taneczne w Domu Słowa Polskiego przy ul. Miedzianej 11.Taniec towarzyski Tango Argentyńskie Salsa Kursy dla narzeczonychLekcje indywidualne Kursy dla pań Kursy dla młodzieży Kursy dla dzieci
  Zobacz więcej
  “Anima-Art” Policealne Studium Plastyczne

  “Anima-Art” Policealne Studium Plastyczne

  Policealne Studium Plastyczne „Anima – Art”  Specjalizacja: techniki graficzne – animacja filmowa i projektowanie graficzne.Nauka w Studium trwa dwa lata (4 semestry).Zajęcia prowadzone są w systemie dziennym – od poniedziałku do piątku.Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną (styczeń i czerwiec). Do dyplomu dopuszczone są osoby, które otrzymały absolutorium (pozytywnie zaliczyły 4 semestry) [youtube OLc2-zdRq2g nolink] Po zakończeniu nauki uzyskuje się dyplom plastyka o wybranej specjalności.- Przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z dziedziny animacji filmowej, projektowania graficznego oraz zagadnień ogólnoplastycznych. - Rozbudzenie w słuchaczach wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej. - Pogłębianie zainteresowań słuchaczy w kwestii działań nowatorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych. - Na przykładach dzieł animacji światowej oraz innych dziedzin sztuki zapoznanie słuchaczy z kulturą i tradycją, które są podstawą ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz prześledzenie ich rozwoju oraz przemian twórczych. - Kształtowanie umiejętności interpretowania i kreatywnego korzystania z tych   doświadczeń.Historia sztuki i filmu Wykłady ilustrowane slajdami. Celem ich jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zjawiskami i przemianami w sztuce, przedstawienie chronologii sztuki, prezentacja technik artystycznych, wprowadzenie terminologii sztuki oraz wyrobienie umiejętności rozróżniania stylów w sztuce i samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki. Wykłady dotyczące historii filmu animowanego i zagadnień filmowych połączone z prezentacjami filmów. Projektowanie Graficzne Celem zajęć jest kształcenie umiejętności kreatywnego myśleniai samodzielnego rozwiązywania zagadnień projektowych. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia dotyczące m.in.: podstawowych zasad projektowania, funkcji i form reklamy wizualnej (ilustracji, znaku, typografii), komunikacji wizualnej, warsztatu. Animacja filmowa Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych. Program zakłada przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych ze znajomością podstawowych technik animacji, budowaniem akcji filmowej, tworzeniem scenopisu, montażem, dźwiękiem, obsługą komputera i znajomością oprogramowania do tworzenia grafiki i animacji oraz obróbką materiałów filmowych. Fotografia Podczas dwóch semestrów zajęć z fotografii słuchacz będzie mógł zapoznać się nie tylko z historią fotografii ale także w praktyce opanować proces wywoływania negatywu, obróbki pozytywowej oraz robienia powiększeń w zakresie fotografii czarno-białej. Nauczy się swobodnie operować sprzętem fotograficznym z zakresu podstaw ciemniowych. Rzeźba Zajęcia praktyczne obejmują rzeźbę w glinie oraz technikę odlewu gipsowego. W części teoretycznej sygnalizują współczesne zjawiska w tej dziedzinie sztuki prezentując artystów posługujących się nowymi mediami. Celem zajęć jest ugruntowanie pojęcia przestrzenności i konstrukcji bryły, kompozycji 3D, oraz rozbudzenie wrażliwości i zmysłu obserwacji otaczającej rzeczywistości służące twórczej jej interpretacji. Rysunek i malarstwo Celem zajęć jest kształtowanie wrażliwości twórczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności obserwacji oraz przyswojenie podstawowych zagadnień związanych z kompozycją, barwą, światłocieniem. W ramach zajęć realizowane będą ćwiczenia praktyczne m.in. : studium postaci, studium martwej natury, kompozycja, rysunek z wyobraźni, elementy anatomii, akt.Warunki przyjęcia: rozmowa kwalifikacyjna na temat teczki kandydata oraz, ze względu na niewielkie grupy, liczy się również kolejność zgłoszeń Rekrutacja: od 1 czerwca do końca września lub wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja osobista lub mailowa na podstawie wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego. Spotkania kwalifikacyjne po wcześniejszym ustaleniu terminu. Na rozmowę należy donieść świadectwo ukończenia szkoły średniej, 4 zdjęcia oraz wpłacić wpisowe. Cykl kształcenia: dwuletni  (rok szkolny od października do czerwca podzielony na semestr zimowy i letni, we wrześniu organizowane są plenery).
  Zobacz więcej
  Policealne Studium Plastyczne

  Policealne Studium Plastyczne

  Lubisz rysować, malować, rzeźbić, fotografować, chcesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności plastyczne to trafiłeś we właściwe miejsce Realizuj swe marzenia ucząc się szkole plastycznej.POLICEALNE STUDIUM PLASTYCZNE w Białymstoku"Praktyka czyni mistrzem" - te hasło przyświeca idei kształcenia artystcznego , którą realizujemy w naszej szkole.nauka w Policealnym Studium Plastycznym umożliwia:zdobycie wykształcenia plastycznego wraz z wiedzą z zakresu historii sztuki praktyczne poznanie nowych technologii, technik graficznych i programów komputerowych samodzielne tworzenie ilustracji, animacji, przygotowanie projektów graficznych poznanie zasad dobrego fotografowania zdobycie doświadczeń warsztatowych projektanta i grafika komputerowego zdobycie zawodu plastyka dający możliwość dalszej kontynuacji nauki na uczelniach wyższych nie tylko artystycznych (jeżeli wcześniej zdało sie maturę)Policealne Studium Plastyczne zostało utworzone w 1999 roku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425 ze zm.). Jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek artystycznych. Jest szkołą policealną , prywatną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach przedmiotów artystycznych realizowane sa zajęcia z historii sztuki, rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, kompozycji, technik graficznych i projektowania wraz z uwzględnieniem technik komputerowych. Po zrealizowaniu programu nauczania i zdaniu egzaminu dyplomowego słuchacz otrzymuje na druku państwowym dyplom ukończenia studium z nadaniem tytułu zawodowego PLASTYK.
  Zobacz więcej
  Policealne Studium Plastyczne

  Policealne Studium Plastyczne "Collage"

  COLLAGE jest dwuletnią szkołą prywatną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Właścicielem i dyrektorem Studium jest mgr Halina Zadrąg. Koszty opłat za naukę: Wpisowe jednorazowo 250 zł Czesne: dzienne: semestr 2200 zł (rata miesięczna 440 zł) zaoczne: semestr 1500 zł (rata miesięczna 300 zł) Nauka w Studium trwa dwa lata (4 semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie: dziennym - od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 - 16.00 zaocznym - co druga sobota i niedziela w godz. 9.00 - 19.00. Jednostką organizacyjną są lekcje - 90 min. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną (styczeń i czerwiec). Sesja poprawkowa dotyczy studentów, którym z różnych przyczyn nie udało się w sesji egzaminacyjnej zaliczyć pozytywnie przedmiotów w ilości mniejszej niż 50%. wrzesień dla sesji letniej luty dla sesji zimowej W ciągu dwóch lat jeden obowiązkowy plener: rzeźby, malarstwa, fotografii.Dopuszczone są osoby, które otrzymały absolutorium (pozytywnie zaliczyły wszystkie semestry) terminy wyznacza Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna. Egzamin dyplomowy składa się z trzech części: egzaminu zawodowego zgodnie z specjalnością aneksu z malarstwa (minimum 3 prace) egzaminu teoretycznego z historii sztuki Gwarantujemy: - miłą i życzliwą atmosferę - wysoki poziom nauczania np. autorskich programów - grupy 15 osobowe - środki dydaktyczne - dwie pracownie komputerowe i internet - pracownie malarską i rysunku (sztalugi) - ferie ustawowe Po zakończeniu nauki nadajemy państwowy dyplom plastyka o wybranej specjalności. W Studium obowiązuje autorski program nauczania. Naszym atutem jest: doskonała kadra nauczycielska (artyści - absolwenci ASP, prac. naukowi), życzliwa i przyjazna atmosfera oraz bogate wyposażenie pracowni komputerowych. Pracujemy na sprzęcie IBM PC oraz Macintosh (również iMac) w oparciu o licencjonowane programy graficzne COREL, Adobe, Flash, QuarkXPress, ArchiCad, ArCon i inne.Plan naucznia obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego. Z charakteru szkoły wynika, że podstawową rolę w procesie kształcenia pełnić będą przedmioty praktyczne.Przedmioty podstawowe:historia sztuki - mgr Dorota Płuciennikpodstawy projektowania - mgr sztuki Jarosław Bartołowicz, mgr sztuki Bogusław Cichockifotografia i podstawy filmu - mgr sztuki Jarosław Bartołowiczprojektowanie i dekorowanie wnętrz - mgr sztuki Kalina Downar-Zapolskarysunek artystyczny - mgr sztuki Irena Rudnickamalarstwo - mgr sztuki Irena Rudnickarzeźba - mgr sztuki Bogusław Cichockijęzyk angielskiPrzedmioty kierunkowe:rysunek techniczny i reklama - mgr sztuki Kalina Downar-Zapolskagrafika komputerowa - mgr sztuki Adam Kędzierski, mgr sztuki Agata Nicińska-Cichowlas, mgr sztuki Laura Pawelaprojektowanie graficzne - mgr sztuki Jarosław Bartołowicz, mgr sztuki Bogusław Cichockigrafika wydawnicza - mgr sztuki Agata Nicińska-Cichowlas, mgr sztuki Adam Kędzierskikreacja przestrzeni - mgr sztuki Bogusław CichockiPrzedmioty fakultatywne:- podstawy przedsiębiorczości i marketingu- seminaria dyplomoweEfektem jest państwowy dyplom Ministerstwa Kultury.
  Zobacz więcej