Centrum Edukacji

Centrum Edukacji "Szansa"

Sekretariat uczniowski Centrum Edukacji "SZANSA" Bytom ul.Modrzewskiego 5 Tel.: 32 286 08 48 SEKRETARIAT CZYNNY PRZEZ CAŁY OKRES WAKACJI! PONIEDZIAŁEK 9:00 - 15:00 16:00 - 18:00 WTOREK 9:00 - 15:00 16:00 - 18:00 ŚRODA 9:00 - 15:00 16:00 - 18:00 (od 1 lipca do 15 września) CZWARTEK 9:00 - 15:00 PIĄTEK 9:00 - 15:00 Szkoła Policealna dla Dorosłych * Technik BHP * Technik Górnictwa Podziemnego * Technik Logistyk/Spedytor * Technik Elektryk * Technik Mechanik * Technik Mechatronik Technikum Uzupełniające dla Dorosłych * Technik Elektronik * Technik Elektryk * Technik Górnictwa Podziemnego * Technik Mechanik  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Zobacz więcej
Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego w Chorzowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego w Chorzowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego w Chorzowie. Nasza szkoła jest państwową placówką edukacyjną kształcącą osoby dorosłe w: 2-letniej Szkole Policealnej, 4-letnim Technikum, 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym, 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym. CKUE prowadzi naukę w różnych formach kształcenia. Od września 2002 r. w naszej szkole istnieje firma symulacyjna, która pozwala słuchaczom lepiej przygotować się do wykonywanego zawodu. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nauka jest bezpłatna, wystawiamy zaświadczenia dla ZUS. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Godziny pracy Dyrekcja Dyrektor — mgr Jarosław Kowalcze Pok. 37, tel. 32 241-17-37 Godziny przyjęć: poniedziałki i wtorki w godz. 14.00-16.00 piątki w godz. 10.00-12.00 Wicedyrektor — mgr Urszula Chmielewska Pok. 37, tel. 32 241-17-37 Godziny przyjęć: wtorki w godz. 14.00-18.00 piątki w godz. 10.00-12.00 środy podczas zajęć pozaszkolnych soboty i niedziele — zgodnie z harmonogramem konsultacji, w czasie zajęć Wicedyrektor — mgr Grzegorz Mikołajczak Pok. 36, tel. 32 241-17-37 Godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 15.00-19.00 czwartki w godz. 15.00-17.00 środy podczas zajęć pozaszkolnych soboty i niedziele — zgodnie z harmonogramem konsultacji, w czasie zajęć Sekretariat i archiwum Pok. 36, II piętro, tel. 32 241-17-37 Godziny pracy: poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00 środy i piątki w godz. 9.00-14.00 soboty (w dniach wg harmonogramu zajęć) w godz. 12.00-17.00 Zadania kontrolne — w godzinach pracy Sekretariatu Samorząd słuchaczy Pok. 14, I piętro, tel. 32 241-17-42 Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 pierwsza sobota miesiąca (z zajęciami dydaktycznymi) w godz. 11.30-17.30 Biblioteka — wypożyczalnia, czytelnia III piętro, tel. 32 771-05-43 Godziny pracy: poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00 soboty(w dniach wg harmonogramu zajęć) w godz. 12.00-17.00 Dział poligrafii i wydawnictw Dolny parter, tel. 32 241-17-42 lub 32 241-17-37 Godziny pracy: dni powszednie w godz. 8.00-15.00
Zobacz więcej
Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego GAKSO

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego GAKSO

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego (GAKSO) jest placówką o charakterze oświatowej, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, od czterech lat działamy na terenie Województwa Pomorskiego. Siedzibą firmy jest Gdańsk przy ulicy W.Bogusławskiego 2 p.53 (budynek BGŻ). Właścicielem GAKSO i DZ jest Grzegorz MARKOWSKI, skupiający wokół siebie wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. W naszej Akademii szczególną uwagę zwracamy na indywidualizację kształcenia, poprzez systematyczną ocenę postępów w nauce poszczególnych uczestników oraz zwiększając pomoc wobec osób mających trudności w procesie nauczania. W celu podniesienia rangi firmy staramy się o uzyskanie Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000 co pozwoli nam podnieść poziom procesu szkolenia zgodnie z normami europejskimi. Przez wprowadzenie do szkolenia nowych pomocy dydaktycznych tj. sprzęt audio - tele, komputery, plansze, rzutniki, przeźrocza, podnosimy na wyższy poziom jakość prowadzonych wykładów. W ramach bloku samoobrony i technik interwencyjnych każdy słuchacz ma możliwość ćwiczenia z pałką "TONFA". Firma Nasza posiada na dzień dzisiejszy największy w województwie arsenał broni, który jest wykorzystywany przez naszych słuchaczy w czasie realizacji bloku wyszkolenia strzeleckiego, oraz doskonalenia zawodowego. W naszym arsenale posiadamy pistolety: P - 64; P - 83; GLOCK; Pm 84 P "GLAUBERYT"; Pm 98 "GLAUBERYT"; strzelba 12/70 Mossberg, dostęp do amunicji oraz strzelnicy. Nasze szkolenia pozwoliły przekwalifikować się setkom osób, oraz uzyskać licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia. Realizujemy program zawarty w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. (poz. 371)
Zobacz więcej
Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

Co możemy zaoferować? SZKOŁY ŚREDNIE DLA DOROSŁYCH na podbudowie szkoły zasadniczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE czas trwania nauki –2 lata forma nauczania – zaoczna SZKOŁY ŚREDNIE DLA DOROSŁYCH na podbudowie szkoły zasadniczej czas trwania nauki –3 lata forma nauczania - zaoczna TECHNIK MECHANIK Absolwent szkoły mechanicznej osiąga przygotowanie do: zatrudnienia w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego, nadzoru pracy robotników, wspomagania pracy inżynierów lub samodzielnego wykonania wyodrębnionego zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn. SZKOŁY ŚREDNIE DLA DOROSŁYCH na podbudowie gimnazjum TECHNIK HANDLOWIEC czas trwania nauki –4 lata forma nauczania – zaoczna SZKOŁY POLICEALNE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI czas trwania nauki –2 lata forma nauczania - zaoczna KURSY I SZKOLENIA Pierwsza pomoc przedmedyczna BHP Języki obce Informatyczne Asystent rodziny Kursy na życzenie klienta Asystent osoby niepełnosprawnej OSiD to także Biuro Obrotu Nieruchomościami z doświadczeniem, z kompetencjami, z otwartością na oczekiwania Klientów. Działamy na mocy stosownych uprawnień: licencja zawodowa nr 2522 nadana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwój Miast członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami członek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami Nasza oferta obejmuje pomoc we wszelkich operacjach z udziałem dowolnego rodzaju nieruchomości: sprzedaż kupno najem wynajem dzierżawa zamiana
Zobacz więcej