Centrum Edukacji

  Centrum Edukacji "Szansa"

  Sekretariat uczniowskiCentrum Edukacji "SZANSA"Bytom ul.Modrzewskiego 5Tel.: 32 286 08 48SEKRETARIAT CZYNNY PRZEZ CAŁY OKRES WAKACJI!PONIEDZIAŁEK9:00 - 15:0016:00 - 18:00WTOREK9:00 - 15:0016:00 - 18:00ŚRODA9:00 - 15:0016:00 - 18:00(od 1 lipca do 15 września)CZWARTEK 9:00 - 15:00PIĄTEK 9:00 - 15:00Szkoła Policealna dla Dorosłych* Technik BHP* Technik Górnictwa Podziemnego* Technik Logistyk/Spedytor* Technik Elektryk* Technik Mechanik* Technik MechatronikTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych* Technik Elektronik* Technik Elektryk* Technik Górnictwa Podziemnego* Technik Mechanik Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Zobacz więcej
  Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego w Chorzowie

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego w Chorzowie

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. Ludwika Krzywickiego w Chorzowie. Nasza szkoła jest państwową placówką edukacyjną kształcącą osoby dorosłe w:2-letniej Szkole Policealnej,4-letnim Technikum,3-letnim Liceum Ogólnokształcącym,2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym.CKUE prowadzi naukę w różnych formach kształcenia. Od września 2002 r. w naszej szkole istnieje firma symulacyjna, która pozwala słuchaczom lepiej przygotować się do wykonywanego zawodu. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.Nauka jest bezpłatna, wystawiamy zaświadczenia dla ZUS.Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!Godziny pracyDyrekcjaDyrektor — mgr Jarosław KowalczePok. 37, tel. 32 241-17-37Godziny przyjęć:poniedziałki i wtorki w godz. 14.00-16.00piątki w godz. 10.00-12.00Wicedyrektor — mgr Urszula ChmielewskaPok. 37, tel. 32 241-17-37Godziny przyjęć:wtorki w godz. 14.00-18.00piątki w godz. 10.00-12.00środy podczas zajęć pozaszkolnychsoboty i niedziele — zgodnie z harmonogramem konsultacji, w czasie zajęćWicedyrektor — mgr Grzegorz MikołajczakPok. 36, tel. 32 241-17-37Godziny przyjęć:poniedziałki w godz. 15.00-19.00czwartki w godz. 15.00-17.00środy podczas zajęć pozaszkolnychsoboty i niedziele — zgodnie z harmonogramem konsultacji, w czasie zajęćSekretariat i archiwumPok. 36, II piętro, tel. 32 241-17-37Godziny pracy:poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00środy i piątki w godz. 9.00-14.00soboty (w dniach wg harmonogramu zajęć) w godz. 12.00-17.00Zadania kontrolne — w godzinach pracy SekretariatuSamorząd słuchaczyPok. 14, I piętro, tel. 32 241-17-42Godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00pierwsza sobota miesiąca (z zajęciami dydaktycznymi) w godz. 11.30-17.30Biblioteka — wypożyczalnia, czytelniaIII piętro, tel. 32 771-05-43Godziny pracy:poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 14.00-18.00soboty(w dniach wg harmonogramu zajęć) w godz. 12.00-17.00Dział poligrafii i wydawnictwDolny parter, tel. 32 241-17-42 lub 32 241-17-37Godziny pracy:dni powszednie w godz. 8.00-15.00
  Zobacz więcej
  Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego GAKSO

  Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego GAKSO

  Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego (GAKSO) jest placówką o charakterze oświatowej, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, od czterech lat działamy na terenie Województwa Pomorskiego. Siedzibą firmy jest Gdańsk przy ulicy W.Bogusławskiego 2 p.53 (budynek BGŻ). Właścicielem GAKSO i DZ jest Grzegorz MARKOWSKI, skupiający wokół siebie wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. W naszej Akademii szczególną uwagę zwracamy na indywidualizację kształcenia, poprzez systematyczną ocenę postępów w nauce poszczególnych uczestników oraz zwiększając pomoc wobec osób mających trudności w procesie nauczania. W celu podniesienia rangi firmy staramy się o uzyskanie Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000 co pozwoli nam podnieść poziom procesu szkolenia zgodnie z normami europejskimi. Przez wprowadzenie do szkolenia nowych pomocy dydaktycznych tj. sprzęt audio - tele, komputery, plansze, rzutniki, przeźrocza, podnosimy na wyższy poziom jakość prowadzonych wykładów. W ramach bloku samoobrony i technik interwencyjnych każdy słuchacz ma możliwość ćwiczenia z pałką "TONFA". Firma Nasza posiada na dzień dzisiejszy największy w województwie arsenał broni, który jest wykorzystywany przez naszych słuchaczy w czasie realizacji bloku wyszkolenia strzeleckiego, oraz doskonalenia zawodowego. W naszym arsenale posiadamy pistolety: P - 64; P - 83; GLOCK; Pm 84 P "GLAUBERYT"; Pm 98 "GLAUBERYT"; strzelba 12/70 Mossberg, dostęp do amunicji oraz strzelnicy. Nasze szkolenia pozwoliły przekwalifikować się setkom osób, oraz uzyskać licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia. Realizujemy program zawarty w załączniku nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. (poz. 371)
  Zobacz więcej
  Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

  Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

  Co możemy zaoferować? SZKOŁY ŚREDNIE DLA DOROSŁYCH na podbudowie szkoły zasadniczej LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEczas trwania nauki –2 lataforma nauczania – zaoczna SZKOŁY ŚREDNIE DLA DOROSŁYCH na podbudowie szkoły zasadniczej czas trwania nauki –3 lataforma nauczania - zaocznaTECHNIK MECHANIK Absolwent szkoły mechanicznej osiąga przygotowanie do: zatrudnienia w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego,nadzoru pracy robotników,wspomagania pracy inżynierów lub samodzielnego wykonania wyodrębnionego zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn. SZKOŁY ŚREDNIE DLA DOROSŁYCH na podbudowie gimnazjum TECHNIK HANDLOWIECczas trwania nauki –4 lataforma nauczania – zaocznaSZKOŁY POLICEALNETECHNIK RACHUNKOWOŚCIczas trwania nauki –2 lataforma nauczania - zaoczna KURSY I SZKOLENIA Pierwsza pomoc przedmedycznaBHPJęzyki obceInformatyczneAsystent rodzinyKursy na życzenie klientaAsystent osoby niepełnosprawnejOSiD to także Biuro Obrotu Nieruchomościami z doświadczeniem,z kompetencjami, z otwartością na oczekiwania Klientów. Działamy na mocy stosownych uprawnień: licencja zawodowa nr 2522 nadana przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwój Miastczłonek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościamiczłonek Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościamiubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami Nasza oferta obejmuje pomoc we wszelkich operacjach z udziałem dowolnego rodzaju nieruchomości: sprzedażkupnonajemwynajemdzierżawazamiana
  Zobacz więcej