Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Aeroklub Ziemi Lubuskiej  utworzony w  1957 roku na lotnisku w Przylepie koło Zielonej Góry jako jeden z 46 oddziałów Aeroklubu Polskiego. Obecnie jest jednym z najmłodszych a jednocześnie najdynamiczniej rozwijającym się aeroklubem w Polsce. Aeroklub Ziemi Lubuskiej jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Wpis do Rejestru Stowarzyszeń nastąpił w dniu 23 stycznia 1993r  w Sądzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Ustalono, że terenem działania Aeroklubu będzie obszar RP, a siedzibą władz - Lotnisko Przylep. Główne cele działalności Aeroklubu to koordynacja i wspieranie działań swoich członków, reprezentowanie interesów wobec władz instytucji krajowych i szeroka działalność gospodarcza oparta na działalności lotniczej. Na lotnisku Przylep stacjonuje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - nowoczesny Eurocopter EC135. Lotnictwo sanitarne na Ziemi Lubuskiej ma bardzo bogata tradycję i jest ściśle związane z aeroklubem od pierwszych lat jego istnienia. Przylep jest również bazą Grupy Akrobacyjnej ŻELAZNY, często występującej podczas pokazów lotniczych w Polsce i za granicą. Zespół korzysta z czerwonych samolotów Zlin 50, Zlin 526AFS oraz Extra 300. Przy aeroklubie działa Ośrodek Szkolenia Lotniczego, certyfikowany wg europejskich przepisów JAR, posiadający znakomitą kadrę, zajmujący się szkoleniem praktycznym i teoretycznym od licencji samolotów ultralekkich, poprzez samoloty, śmigłowce, sterowce, na licencji pilota liniowego kończąc. Lotnisko Przylep, znajdujące się 6km NW od centrum miasta Zielona Góra, jest malowniczo położone w lasach rosnących na zboczu doliny rzeki Odry w miejscu gdzie przecina ona pasmo wzgórz znane jako Wał Zielonogórski. Elewacja lotniska wynosi 77m n.p.m., do dyspozycji jest droga startowa o długości 880 m ukierunkowana 060 i 240. Murawa lotniska jest w nienagannym stanie co jest efektem całorocznych zabiegów koszenia i wałowania. Ze względu na stałe oświetlenie krawędzi pasa, możliwe jest wykonywanie operacji startów i lądowań również po zachodzie słońca. Istnieje możliwość zatankowania Avgas 100LL. SZKOLENIA - przy aeroklubie funkcjonuje certyfikowany wg przepisów JAR ośrodek szkolenia - WYNAJMOWANIE SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW - LOTY PATROLOWE: – patrolowanie lasów - linii przesyłowych - rurociągów - gazociągów - linii energetycznych - monitorowanie imprez oraz loty poszukiwawcze - GASZENIE POŻARÓW - Aeroklub Ziemi Lubuskiej jako jedyny w Polsce posiada samoloty 2 specjalistyczne samoloty An-2 ze zbiornikami o pojemności 1700L na ciecze gaśnicze. Po zamontowaniu atomizerów AU-5000 samoloty te mogą wykonywać wszelkiego rodzaju opryski pól i lasów. Taką działalność świadczymy obecnie dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na terenie województw lubuskiego oraz mazowieckiego. - OPRYSKI LASÓW i PÓL - Samoloty An-2 wyposażone w atomizery AU-500 oraz w zaawansowany system satelitarny Ag-Nav 2 - LOTY AEROFOTOGRAMETRYCZNE -   Zdjęcia wykonujemy profesjonalną kamera do zdjęć pionowych RMK-a 15/23 która ma zastosowanie w dokumentacji terenu i kartografii. - HOLOWANIE BANERÓW REKLAMOWYCH - DORADZTWO I WSPARCIE W ZAKUPIE ORAZ OBSŁUDZE SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW  
Zobacz więcej
Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny AON-T

Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny AON-T

Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny aon-t Sp. J. Zajmuje się usługami w zakresie ochrony środowiska od 1987 roku na terenie całego kraju. Biuro nasze wykonuje kompleksowe prace dokumentacyjne i analityczne z zakresu ochrony środowiska, prace projektowe, dokumentacje geologiczne oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie ochrony środowiska. Zapewniamy Państwu konkurencyjne terminy realizacji przyjętych zleceń, stosujemy umiarkowane ceny oraz wysokie kwalifikacje zawodowe naszych specjalistów. Obsługę prowadzimy w języku polskim oraz angielskim na terenie całego kraju. Wykonujemy: Kompleksowe opracowania z zakresu ochrony środowiska : - informacje ekologiczne, - raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - analizy porealizacyjne inwestycji - przeglądy ekologiczne - oceny stanu środowiska - programy gospodarki odpadami - gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami - gminne programy ochrony środowiska - dokumentacje do wsparcia finansowego - wyliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska Operaty: - wodno-prawne, - ochrony atmosfery - rolniczego wykorzystania ścieków - akustyczne Pozwolenia zintegrowane Analizy fizyko-chemiczne wody Pomiary akustyczne Prace geologiczne - dokumentacje geologiczno-inżynierskie - wiercenie i likwidacja studni głębinowych Prace projektowe - projekty budowlane - projekty instalacyjne - projekty sieciowe Inne usługi - pilotaż dokumentacji - doradztwo techniczno-prawne w zakresie realizacji inwestycji - organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących ochrony środowiska - inwentaryzacje drzewostanu - opracowanie programów rozwoju lokalnego gmin
Zobacz więcej