Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny AON-T

  Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny AON-T

  Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny aon-t Sp. J. Zajmuje się usługami w zakresie ochrony środowiska od 1987 roku na terenie całego kraju. Biuro nasze wykonuje kompleksowe prace dokumentacyjne i analityczne z zakresu ochrony środowiska, prace projektowe, dokumentacje geologiczne oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie ochrony środowiska. Zapewniamy Państwu konkurencyjne terminy realizacji przyjętych zleceń, stosujemy umiarkowane ceny oraz wysokie kwalifikacje zawodowe naszych specjalistów. Obsługę prowadzimy w języku polskim oraz angielskim na terenie całego kraju.Wykonujemy: Kompleksowe opracowania z zakresu ochrony środowiska :- informacje ekologiczne, - raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - analizy porealizacyjne inwestycji - przeglądy ekologiczne - oceny stanu środowiska - programy gospodarki odpadami - gminne i powiatowe plany gospodarki odpadami - gminne programy ochrony środowiska - dokumentacje do wsparcia finansowego - wyliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiskaOperaty:- wodno-prawne, - ochrony atmosfery - rolniczego wykorzystania ścieków - akustycznePozwolenia zintegrowane Analizy fizyko-chemiczne wody Pomiary akustyczne Prace geologiczne- dokumentacje geologiczno-inżynierskie - wiercenie i likwidacja studni głębinowychPrace projektowe- projekty budowlane - projekty instalacyjne - projekty siecioweInne usługi- pilotaż dokumentacji - doradztwo techniczno-prawne w zakresie realizacji inwestycji - organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących ochrony środowiska - inwentaryzacje drzewostanu - opracowanie programów rozwoju lokalnego gmin
  Zobacz więcej
  AQVA-SYSTEM Profesjonalne Uzdatnianie WODY

  AQVA-SYSTEM Profesjonalne Uzdatnianie WODY

  AQVA-SYSTEM powstała w 1980 r. W oparciu o inżynierskie przygotowanie zawodowe i własne patenty produkuje profesjonalne filtry do odżelaziania i odmanganiania wody oraz usuwania z niej zanieczyszczeń stałych, które doskonale radzą sobie z mocno zanieczyszczonymi wodami polskimi. Oferta firmy jest kompleksowa dla wyposażenia SUW i indywidualnie, fachowo dobierana dla każdego użytkownika. Firma została wielokrotnie nagrodzona medalami, wyróżnieniami. Posiada liczne certyfikaty, Została odznaczona Godłem POLISH PRODUCT w kategorii FIRMA ROKU 2012.W ofercie sprzedaży firmy: odżelaziacze, filtry mechaniczne i węglowe, lampy UV, zmiękczacze, odwrócona osmoza. zbiorniki, obudowy, złoża, dysze i wkłady filtracyjne, dysze do napowietrzania wody, piasek kwarcowy, dolomit, rudy manganowe, dolomit prażony oraz hydrofory i pompy Laboratorium AQVA-SYSTEM wykonujerównież fizyko-chemiczne badania wody.
  Zobacz więcej
  Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz

  Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz

  CENTRUM USŁUG OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA mgr Anna Górkiewicz działa na rynku usług i szkoleń BHP od roku 2000. Podstawowymi segmentami naszej działalności są: - szkolenia bhp - szkolenia ppoż. - badania środowiska pracy - kursy kwalifikacyjne - pomiary środowiska pracy - usługi Od początku swojej działalności kładliśmy nacisk na wysoką jakość szkoleń i usług wykonywanych przez nas na potrzeby firm i przedsiębiorstw. Stworzony zespół wyspecjalizowanej kadry wykładowców posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień BHP. Pozwala to na wysoką jakość i profesjonalizm wykonywanych przez nas zleceń. Fakt ten potwierdzają liczne listy referencyjne jakie otrzymaliśmy po rzetelnym wykonaniu naszej pracy. Organizowane przez nas szkolenia odbywają się w naszych siedzibach zlokalizowanych na terenie regionu lubelskiego lub po uzgodnieniu w siedzibach zleceniodawców. Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług gwarantując jednocześnie, że informacje i materiały szkoleniowe przygotowywane przez naszych specjalistów odpowiadają aktualnym aktom prawnym dotyczącym tematyki szkolenia.Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska prowadzi usługi w zakresie: - pomiarów środowiska pracy - wprowadzania systemu HACCP - przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie systemu HACCP; zarządzania bezpieczeństwem pracy - szkoleń o szerokim spektrum - opracowywania Instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej - opracowywania wydatków energetycznych - oceny ryzyka zawodowego - pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji, instalacji i urządzeń elektrycznych - wszelkich usług z zakresu P.POŻ. - prowadzenia spraw BHP dla zakładów pracy - doradztwa z prawa pracy   Prowadzimy szkolenia wstępne przeznaczone dla pracowników zaczynających swoją pracę zawodową jak i okresowe dla osób posiadających zatrudnienie. Prowadzone przez naszą firmę szkolenia BHP przeznaczone dla różnego szczebla kadry zarządzającej, administracyjnej i robotniczej jak: - pracodawców, personelu kierowniczego i inżynieryjno-technicznego (Prezesi, Dyrektorzy, Właściciele, Kierownicy zespołów pracowniczych, projektanci, konstruktorzy) - pracowników administracyjno-biurowych (również nauczycieli, personelu medycznego, laboratoryjnego itp.) - pracowników na stanowiskach robotniczych (z uwzględnieniem specyfiki zawodowej) - specjalistyczne szkolenia w zakresie BHP dla nowo zatrudnionych pracowników - pracowników służby BHP - Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Społecznych Inspektorów PracyOferujemy pełny zakres usług związanych z ochroną przeciwpożarową: - Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - Opracowanie planów ewakuacji - Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Ekspertyzy, Opinie) - Okresowe kontrole budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - Stały nadzór nad stanem ochrony ppoż. w obiekcie - Szkolenia ppoż. - Gaśnice (przeglądy i konserwacje) - Hydranty ( bandania wydajności i ciśnienia) - Próby ciśnieniowe węży hydrantowych - Impregnacja ogniochronna drewna i tkaninProwadzimy badania warunków środowiska pracy w zakresie: - poziomu dźwięku - natężenia oświetlenia - stężenia pyłów (całkowitego i respirabilnego) - stężenia pyłów z zawartością SiO2 - stężenia H2SO4 - stężenia rozpuszczalników - tlenku węgla - tlenku azotu - ozonu - parametrów mikroklimatu - oznaczania metali (metodą spektrofotometrii absorbcyjnej ASA) - wibracji - pól magnetycznych i elektrycznych NASZE LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY ZATRUDNIA WYKWALIFIKOWANYCH, STAŁYCH PRACOWNIKÓW. Od dnia 25 maja 2009r. nasze laboratorium posiada akredytację POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI w Warszawie (certyfikat akredytacji nr AB 1052).
  Zobacz więcej