Starostwo Powiatu Wołomińskiego

    Starostwo Powiatu Wołomińskiego

    Częścią rozległej ziemi mazowieckiej jest powiat wołomiński. Choć "prosta to bezpoetyczna, równa jak piaski ziemia", jak ją określił Cyprian Kamil Norwid, to jednak bogata przyrodą. historią i kulturą.  Wielka wołomińska równina urozmaicona jest lasami, zagajnikami i wydmami oraz przeorana leniwie płynącymi rzekami. Kiedyś jej bogactwem były lasy, dziś o tym świadczą resztki mazowieckich puszcz: Słupeckiej, Kamienieckiej, Jadowskiej i Sulejowskiej oraz wiele sędziwych drzew - pomników przyrody. Bliskość Warszawy związała dzieje tej ziemi z historycznymi wydarzeniami, jakie przeżywała stolica Rzeczpospolitej. Ludność środkowo-wschodniego Mazowsza miała znaczący wpływ na wybór elekcyjnych królów, brała udział w narodowych powstaniach, doświadczała skutków przemarszów wrogich wojsk oraz obcych okupacji. Walkę i męczeństwo Polaków na tych terenach znaczą liczne miejsca pamięci narodowej z różnych okresów naszej historii. W październiku 1794 roku insurgenci kościuszkowscy stoczyli pod Kobyłką zaciętą bitwę z korpusem wojsk rosyjskich. 126 lat później pod Radzyminem dokonał się "Cud nad Wisłą", gdy w pamiętnym roku 1920 na przedpolach stolicy zatrzymana została nawała bolszewicka, która chciała odebrać Polsce świeżo odzyskaną niepodległość i niosła zniewolenie komunistyczne dla Europy. To wydarzenie zadecydowało, że tę ziemię nawiedził Ojciec Święty - Jan Paweł II. Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie, 13 sierpnia 1999 roku spotkał się z weteranami wojny polsko-bolszewickiej. Lud tej ziemi wykształcił niepowtarzalne zwyczaje i obyczaje. Opisał je polski etnograf Oskar Kolberg, który z przyjaciółmi z warszawskiej cyganerii odbywał liczne wędrówki po tej części Mazowsza. W Głuchach koło Radzymina dzieciństwo i wczesną młodość spędził wielki poeta Cyprian Kamil Norwid. Odwiedzał on wiele miejscowości naszego regionu. Bywał u swojego ojca chrzestnego Ksawerego Dybowskiego w pobliskich Dębinkach, w Strachówce u swojej prababki miecznikowej Hilarii Sobieskiej, w Jadowie, gdzie hrabia Andrzej Zamoyski miał sukienniczą manufakturę, w pałacu w Chrzęsnem, w Wólce Kozłowskiej u swojego krewnego Jana Sobieskiego i w Klembowie, gdzie często jeździł do przyjaciół - synów dziedzica Kuglera.  Powiat wolomiński to ziemia bogata przyrodą, historią i kulturą. Zapraszamy!  Powiat jest także atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Dogodne położenie w pobliżu stolicy wybrało już wiele znaczących w kraju firm. Władze gmin w pełni popierają wszelkie inicjatywy gospodarcze. Rada i Zarząd Powiatu WołomińskiegoTereny powiatu wołomińskiego to zróżnicowane przyrodniczo piękne miejsca do rekreacji i - coraz popularniejszej w powiecie - agroturystyki. Na graniczących z Zalewem Zegrzyńskim i rzeką Bug terenach gmin Radzymin i Dąbrówka znajdują się piękne lasy, łąki, rozlewiska pełne dzikich zwierząt i ptactwa. Nie są tam rzadkością dziki, sarny, bobry a nawet łosie. Zapleczem rekreacyjnym dla Warszawy są także gminy Poświętne, Strachówka i Jadów ze znanym letniskiem Urle.Zabytki Walory przyrodnicze Szlaki turystyki pieszej Szlaki turystyki wodnej Szlaki turystyki rowerowej Szlak kulturowy w dolinie Liwca Muzea i galerie Imprezy cykliczne
    Zobacz więcej