Miasto Piastów

  Miasto Piastów

  Piastów jest jednym z najmłodszych miast na Mazowszu. Wprawdzie pierwsze wzmianki o osadnictwie na tym terenie pochodzące z XVI w. pozwalają doszukiwać się początków naszego miasta we wsi duchownej Żdżary należącej do parafii Żbików, jednakże okres prawdziwej urbanizacji nastąpił na przełomie XIX i XX w. Dobra wsi Żdżary stanowiące własność Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w 1865r. zostały skonfiskowane przez władze carskie w ramach restrykcji za poparcie Kościoła Rzymsko-Katolickiego dla Powstania Styczniowego i sprzedane ziemianom rosyjskim. Zainteresowanie terenami osadniczymi w najbliższych okolicach Warszawy spowodowało ich parcelację i sprzedaż. Podobnie stało się z terenami okolicznych majątków i folwarków Konotopa i Niecki.Pomnik z szarego granitu, odsłonięty 21 lipca 1961 roku w Parku Miejskim między ulicami 11 Listopada i Dworcową. Projekt wykonał inż. Jan Antosik. Ufundowany przez Społeczeństwo Piastowa dla uczczenia żołnierzy ruchu oporu z terenu Piastowa walczących z okupantem w latach 1939 - 1945. Pomnikiem opiekuje się Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Tablica z brązu, odsłonięta 13 lutego 1983 roku, wmurowana w ścianę domu przy ul. Gęsickiego 3, poświęcona pamięci Zbigniewa Gęsickiego - pseudonim "Juno" - żołnierza Armii Krajowej Batalionu "Parasol", członka Kedywu, harcerza wywodzącego się z 21 MDH w Piastowie, Fundatorem tablicy jest Społeczeństwo Piastowa. Kamień - obelisk poświęcony pamięci Generała Leopolda Okulickiego - "Niedźwiadka" - ostatniego Komendanta Głównego Armii Krajowej - położony przy wiadukcie Jego imienia. Ufundowany przez Społeczeństwo Piastowa i odsłonięty 15 listopada 1997 roku. Pomnik z szarego granitu, ufundowany dla uczczenia pamięci harcerzy i członków Szarych Szeregów, poległych i pomordowanych w latach 1939 - 1945. Odsłonięty w październiku 1987 roku przy zbiegu ulic J. Dąbrowskiego i Alei Wojska Polskiego. Projekt wykonał inż. Zdzisław Kuśmierkiewicz. Pomnikiem opiekują się Harcerze. Pomnik - głaz wykonany przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej poświęcony pamięci poległych Strażaków. Odsłonięty we wrześniu 1950 roku przed Remizą OSP w Piastowie, przy ulicy Warszawskiej 24. Pomnik z piaskowca, odsłonięty 3 września 1979 roku w pobliżu skrzyżowania ul. Warszawskiej i Bohaterów Wolności. Poświęcony pamięci żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych przez Niemców 12 września 1939 roku. Ufundowany przez Kombatantów i Społeczeństwo Piastowa. Opiekę sprawują Zakłady Akumulatorowe i Zespół Szkół Chemicznych. Tablice z mosiądzu, ufundowane ze składek Harcerskiego Kręgu Seniorów i przyjaciół harcerstwa z Piastowa, poświęcone pamięci harcerzy poległych w latach 1939 - 1945. Odsłonięte 11 listopada 1984 roku w Kościele przy Alei Krakowskiej.Na naszych oczach niszczeje i rozpada się zabytkowy pałac secesyjny przy ulicy Godebskiego 3. Władze samorządowe wielokrotnie próbowały ratować obiekt poprzez sprzedanie go wraz z rozległą, mierzącą prawie 5 tys. m2 działką. Zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nowy właściciel musiałby odrestaurować pałac, co pochłonęłoby znaczniejsze środki finansowe aniżeli jego rozbiórka i rekonstrukcja i dlatego nieruchomość nie znajduje nabywcy. Fachowcy ustalili czas powstania budowli na pierwszą dekadę XX w. Jego kubatura wynosi 3600 m3, a powierzchnia użytkowa - 800 m2. Elewacja wejściowa zwrócona jest ku zachodowi i poprzedzona od strony ulicy dwoma oficynami pełniącymi funkcję bramy wjazdowej. Całość kunsztownej, secesyjnej architektury poddana jest regule asymetrii, co czyni ją jeszcze plastyczniejszą.Historia Białego Pałacu  Historia Białego Pałacu jest dość bogata. W ciągu niespełna 100 lat istnienia wielokrotnie zmieniał właściciela i dokąd nie wykupiło go wojsko, nieustannie był obciążony znacznymi długami hipotecznymi.Prawdopodobnym budowniczym pałacu był Antoni Nikołajewicz Makowski prawdopodobnie oficer rosyjski. W marcu 1913 roku pałac kupili Bruno - Edward i Eugenia - Adelajda małżonkowie Paproccy. Nabywcy nadali posesji imię Willa "Adelajda". 1 lipca 1920 roku zmuszeni byli ją sprzedać i spłacić hipotecznych wierzycieli. Nabywcą "Adelajdy" - Białego Pałacu zostało Naczelne dowództwo Wojsk Polskich - Sztab Generalny z Placu Saskiego. Na przełomie lat 1920/1921 mieszkał w nim - jako członek francuskiej misji wojskowej - Charles de Gaulle. Wojskowi dbali o nabytek. W 1934 roku przeprowadzili remont wykonany przez wyspecjalizowaną firmę.Na początku okupacji hitlerowcy ulokowali w pałacu 100 Polaków wysiedlonych z Poznania. Potem miejsce wysiedleńców zajęło wojsko niemieckie. Na pięknej ażurowej, ośmiobocznej wieżyczce pałacowej zainstalowano działko przeciwlotnicze i gniazdo karabinów maszynowych. Ostrzeliwano stąd alianckie samoloty zaopatrujące warszawskich powstańców.Władza ludowa podchodziła do tej nieruchomości w dość niefrasobliwy, a nawet groteskowy sposób. Oficjalne zaświadczenie głosi, iż od 1945 roku nieruchomość znajduje się w zarządzie Prezydium MRN, gdyż "Podczas wojny wyżej wymieniony (Wojsko Polskie, czyli właściciel) zaginął i jego miejsce pobytu nie jest znane".2 stycznia 1979 roku obiekt przejęło w użytkowanie wieczyste Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych "Stołeczna Estrada". Z pałacu wykwaterowano lokatorów. Nowy użytkownik deklarował wolę remontu. Skończyło się na wykorzystaniu kilku pomieszczeń oraz działki na magazyny i składowiska. W 1981 roku podjęto decyzję o odebraniu pałacu. W roku 1991 prowadzono rozmowy z reżyserem Jerzym Skolimowskim. Perspektywa ulokowania w Piastowie wytwórni filmowej była kusząca. Jednak do kupna nie doszło.Na podstawie Orzeczenia Nr 855 z dnia 14 czerwca 1984 roku Wojewódzki Konserwator Przyrody wziął pod swoją pieczę dąb szypułkowy (Quercus pedunculata) o nazwie "Bartuś", rosnący na działce zabudowanej przy ul. Bema 9. Szacowne to drzewo ma około 150 lat, czyli pamięta czasy uwłaszczenia miejscowych chłopów pańszczyźnianych na ziemiach Żdzarskiego (dawna nazwa Piastowa) folwarku. W obwodzie na wysokości 130 cm ma ponad 270 cm i przyrasta około 1 cm rocznie. Osiągnął wysokość ponad 22 metry.W orzeczeniu czytamy, że "drzewo podlega szczególnej ochronie (...). Zabrania się także zanieczyszczania terenu w pobliżu drzewa, wzniecania ognia, wchodzenia na drzewo oraz wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w promieniu 15 m od pnia".Urząd Miejski w Piastowie      Adres:         ul. 11 Listopada 2 05-820 Piastów       E-mail:       umpiastow@piastow.pl   Telefony - sekretariat: +48 22 723 64 99 +48 22 723 12 58 +48 22 723 60 70 +48 22 723 66 00 (telefax)                 sekretariat@piastow.plGodziny pracy urzędu: poniedziałek 1000 - 1800 wtorek - piątek 800 - 1600  Kasa Urzędu Miejskiego poniedziałek 1100 - 1700 wtorek, środa, piątek 800 - 1500 Przerwa od godz. 1230- 1330 Ostatni dzień miesiąca od 800- 1230Konto bankowe(Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Filia w Piastowie):         IBAN: 85 8002 0004 0037 1706 2022 0001Miasto Piastów   NIP: 534-22-83-759Władze gminy:Burmistrz Miasta Marek Kubicki tel.: 22 723 64 97 e-mail: burmistrz@piastow.pl Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 1400 - 1730 Zastępca Burmistrza Miasta Krzysztof Smolaga tel.: 22 753 91 54 tel.: 22 723 12 58 e-mail: k.smolaga@piastow.pl poniedziałek w godzinach1400-1730 Zastępca Burmistrza Miasta Zdzisława Zielińska tel.: 22 723 60 70 e-mail: z.zielinska@piastow.pl poniedziałek w godzinach 1400 - 1730 Skarbnik Miasta Janina Flont tel.: tel.: 22 723 74 04 e-mail: skarbnik@piastow.plSekretarz Miasta Artur Szlapa tel.: 22 728 02 88 e-mail: sekretarz@piastow.pl 
  Zobacz więcej
  Narodowy Instytut Audiowizualny

  Narodowy Instytut Audiowizualny

  Narodowy Instytut Audiowizualnycentralny ośrodek specjalizujący się w digitalizacji i koordynujący program zachowania, rozbudowy i udostępniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Instytut Audiowizualny został powołany 1 kwietnia 2009 roku, w wyniku przemianowania - działającego od roku 2005 - Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. Tym samym znacząco rozszerzone zostały cele statutowe instytucji. Oprócz prowadzonej dotychczas działalności wydawniczej, rejestrowania najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury oraz aktywnego współtworzenia kulturowego dyskursu, misją Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów.
  Zobacz więcej