"Abak" S.C. Linsztet Mirosława i Andrzej Linsztet

  Serdecznie witamy na stronie internetowej Biura Rachunkowego „ABAK” s.c.Mirosława i Andrzej Linsztet.Przedstawiamy ofertę biura działającego na rynku usług księgowych od 1992 roku (od 1999 w formie spółki cywilnej). Jesteśmy licencjonowaną firmą , świadczącą kompleksowe usługi w zakresie rachunkowości, księgowości uproszczonej oraz obsługi kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu i wielkości. Uprawnienia do świadczenia usług księgowych potwierdzone są Świadectwem Kwalifikacyjnym wydanym przez Ministra Finansów nr 18331/00. Nasze biuro posiada również obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.Zdobyte w ciągu wieloletniej pracy doświadczenie, wiedza merytoryczna oraz dobry kontakt z Klientem pozwalają zaproponować Państwu sprawdzone metody współpracy, dostosowane do specyfiki każdej firmy. Naszymi klientami są zarówno małe firmy jednoosobowe, fundacje, spółki osobowe jak i spółki kapitałowe (także z udziałem kapitału zagranicznego).Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz całkowitą poufność wszelkich informacji.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.Biuro jest czynne od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7.00 do 15.00
  Zobacz więcej
  Abakus Ilona Szukała

  Abakus Ilona Szukała

  Biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę rachunkowo - księgową przedsiębiorstw, na którą składają się: obsługa księgowa, obsługa podatkowa, obsługa kadrowo -płacowa.Nasze usługi obejmują między innymi: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzenie ksiąg rachunkowych ,prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego oraz prowadzenia spraw kadrowych.
  Zobacz więcej

  "Abicus" Sp. z o.o.

  Jesteśmy firmą działającą na rynku od 1996 roku, legitymującą się Licencją Ministerstwa Finansów nr 4688/97. W 2004 roku nasza firma została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasze długoletnie doświadczenie pozwala nam na podjęcie współpracy zarówno z dużymi jak i małymi podmiotami gospodarczymi działającymi w różnych branżach gospodarki i o różnym stopniu podmiotowości. Profil naszej działalności obejmuje pełen zakres usług księgowo - kadrowych, jak również pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów firmy. Nasze usługi świadczymy w pełni profesjonalnie, starając się w jak największym stopniu ułatwić pracę Naszym klientom i dlatego też gdy zachodzi taka potrzeba odbieramy dokumenty bezpośrednio z ich firmy. Każdy klient traktowany jest przez nas indywidualnie a dodatkowo gwarantujemy zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących zleceniodawcy, zarówno w czasie współpracy jak i po jej zakończeniu. Prowadząc rozliczenia Naszych klientów pracujemy na najnowszych, wciąż aktualizowanych programach księgowych zgodnych z ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym. Zaletą naszego biura jest rzetelność, terminowość i lojalność wobec klienta, dlatego też cieszymy się dobrą opinią zarówno wśród Naszych klientów jak i jednostek kontrolujących.Do zakresu obowiązków naszej firmy należy:- Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji księgowej;- Zestawienie obrotów i sald na koniec każdego miesiąca;- Sporządzanie listy wynagrodzeń pracowników;- Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;- Sporządzanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z zapisów księgowych;- Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży oraz deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT;- Zamknięcie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego;- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku wyników;- Przygotowanie przelewów na podatek dochodowy, Vat oraz należności ZUS;- Sporządzanie sprawozdań do GUS;- Przekazywanie dokumentacji, deklaracji i innych dokumentów do których zleceniobiorca jest zobowiązany przez zleceniodawcę;- Reprezentowanie interesów klienta w Urzędzie Skarbowym i ZUS;- Wyprowadzanie zaległości;- Porady i pomoc w prowadzeniu bieżących spraw firmy;- Pomoc przy rozpoczynaniu działalności;- Przygotowywanie wniosków kredytowych, biznes planów oraz wniosków o dotacje unijne;- Jeżeli zachodzi taka potrzeba pomagamy naszym klientom w prowadzeniu bieżącej działalności i sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków;[gallery columns="1" orderby="ID"]
  Zobacz więcej

  "ACARTUS" S.A Spółka Doradztwa Podatkowego Piotr Piekarski Doradca Podatkowy

  Firma istnieje na rynku od 1995 roku. jej założycielem jest Piotr Piekarski - doradca podatkowy nr 01528. W 2004 roku zmieniła się forma prawna działalności z osoby fizycznej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do kolejnego przekształcenia doszło w lutym 2009 roku, tym razem w spółkę akcyjną. Posiadamy fachową wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Naszym klientom doradzamy kompleksowo w zakresie spraw podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Życzliwość w stosunku do klientów i pełne utożsamianie się z ich interesami, wysoki poziom merytoryczny i jakość obsługi, a przede wszystkim - dbałość o bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów - są dewizą naszej działalności.Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie : * pełnej obsługi finansowo księgowej * obsługi kadrowo płacowej * doradztwa podatkowo-finansowego * analiz ekonomiczno-finansowych * reprezentacji Klienta w urzędach i instytucjachW zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się :- prowadzenie ksiąg rachunkowych :* opracowanie zakładowego planu kont* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych* sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego ( CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)* prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji* sporządzanie bilansów, rachunków wyników* okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP* przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów :* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych* sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług ( VAT)* prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia* bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego* sporządzanie rozliczeń rocznychSpecjalnością naszej firmy są także usługi kadrowo- płacowe, w zakres których wchodzą :- obsługa kadrowa :* sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy* prowadzenie akt osobowych pracownika* prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników ( urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie,, ewidencja urlopów i inne).* sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia* prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP* kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego* sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy ( regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)* obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)- obsługa płacowa :* naliczanie wynagrodzeń wraz ze wszystkimi świadczeniami dodatkowymi dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób wykonujących umowy o dzieło lub zlecenie* obliczanie należności za czas choroby oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom takich jak: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne, wynagrodzenia z tytułu przebywania na różnego rodzaju urlopach pracowniczych, premie, prowizje oraz inne dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników* obliczanie składek na ubezpieczenia pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców przekazywanych do ZUS* prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń, sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych ( PIT 11)* sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych (zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń)* sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych* sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).- sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS- sporządzanie deklaracji PFRONW zakresie doradztwa oferujemy:* doradztwo podatkowe* konsultacje* porady ustne* analizy finansowo- księgoweŚwiadczymy profesjonalne usługi z zakresu zakładania i rejestracji spółek. Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek handlowych, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjnej.Proces zakładania Spółki :* sporządzenie umowy* rejestracja umowy u notariusza* rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)* zgłoszenie do urzędu statystycznego* zgłoszenie do urzędu skarbowego (US) o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT
  Zobacz więcej

  "Ada" Biuro Rachunkowe

  Zajmujemy się:- księgami handlowymi,- ewidencją VAT,- księgami przychodów i rozchodów,- deklaracjami PIT, CIT, VAT, NIP,- wyprowadzaniem zaległości,- ZUS - pełną obsługą,- kadry - płace,- kontaktami z Urzędem Skarbowym, ZUS-em,- rozliczeniami rocznymi,- pomocą w uruchomieniu i zgłoszeniu firmy.  Dojeżdżamy do naszych klientów! Serdecznie zapraszamy do współpracy!Pn-Pt: 7,00-19,00Sob: 8,00-13,00Nd: nieczynne 
  Zobacz więcej
  ALFAsystem

  ALFAsystem

  ALFAsystem to legnickie biuro doradztwa rachunkowośći, które na lokalnym rynku działa i rozwija się już od 16 lat. Firma w tym czasie profesjonalnie obsłużyła setki klientów, na chwilę obecną stan obsługiwanych firm to 150 w tym samym czasie. Firmy, które zlecają wykonywanie usług rachunkowych oraz księgowych to małe, średnie a także duże spółki, które potrzebują specjalisty w zakresie rozliczania finansów. Biuro doradztwa rachunkowości ALFAsystem zajmuje się również zagranicznymi spółkami, w chwili obecnej z firmowej witryny wygodnie mogą skorzystać osoby rozmawiające w kilku europejskich językach - strona została w pełni przetłumaczona, tak aby spełnić ich potrzeby. Nad całością prac związanych z rozliczeniami finansowymi czuwa oprogramowanie komputerowe Symfonia, które zapewnia wysoką wydajność, mnóstwo złożonych funkcji usprawniających pracę biura, jest również niezawodne jeśli chodzi o terminowość oraz rzetelność. Biuro ALFAsystem posiada rozliczne certyfikaty oraz wyróżnienia. Na witrynie firmowej dostępne są również referencje, które świadczą o niezawodności firmy oraz jej wysokim profesjonalizmie. Bezpiecznym będzie stwierdzenie, iż ALFAsystem to dobre biuro rachunkowe. Wszelkie informacje na temat pełnej oferty firmy znajdują się na stronie internetowej.
  Zobacz więcej