A&J CONSULTICA SP. Z O.O.

    A&J CONSULTICA SP. Z O.O.

    A&J CONSULTICA Sp. z o.o. jest spółką specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa gospodarczego oraz usług konsultingowych związanych z optymalizacją podatkową działalności gospodarczej i inwestycji oraz zakładaniem i obsługą zagranicznych spółek holdingowych off shore, funduszy inwestycyjnych polskich i zagranicznych, fundacji i trustów, w szczególności w takich krajach jak Cypr, Luksemburg, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, itp.Nasze usługi mają charakter kompleksowy i obejmują doradztwo zarówno na etapie tworzenia i wdrożenia struktury inwestycyjnej, jak również w trakcie jej funkcjonowania lub restrukturyzacji. Adresatami naszych usług są przede wszystkim przedsiębiorcy polscy i zagraniczni zamierzający zoptymalizować koszty swojej działalności lub planowanej inwestycji. Rozwiązania optymalizacyjne oferowane przez nas z pewnością zainteresują zarówno właścicieli holdingów, inwestorów giełdowych, jak i przedsiębiorstwa rodzinne.W ramach prowadzonej działalności Spółka oferuje następujący zakres usług doradczych i konsultingowych obejmujących w szczególności:• planowanie, tworzenie oraz implementację strategii optymalizacji podatkowej;• rejestracja spółek, funduszy i fundacji m.in. na prawie Republiki Cypru, Wielkiego Księstwa Luksemburg, Belize i Brytyjskich Wysp Dziewiczych (BVI) oraz w ramach innych jurysdykcji podatkowych;• rejestracja i prowadzenie usług zarządu powierniczego (trustu), funduszy inwestycyjnych, fundacji;• zapewnieni kompleksowych usług tzw. nominalnej obsługi właścicielskiej i zarządzania;• zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjnej, prawnej, księgowej oraz audytorskiej tworzonych spółek, funduszy, fundacji i trustów;• zapewnienie kompleksowych usług doradztwa prawnego i podatkowego przy zakładaniu, zakupie i sprzedaży oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.
    Zobacz więcej