Adwokat Aleksander Jaśniowski Kancelaria Adwokacka

  Adwokat Aleksander Jaśniowski Kancelaria Adwokacka

  Kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje Klienta przed sądami oraz organami administracji publicznej. Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną oraz bieżącym doradztwem prawnym, świadczy usługi prawne obejmujące: sporządzanie pozwów, umów (kontraktów handlowych), opinii prawnych, reprezentowanie Klienta przed sądami: powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, organami administracji publicznej, etc.Kancelaria świadczy usługi w zakresie:prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, odszkodowań powypadkowych. prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, prawa finansowego, prawa wekslowego i czekowego, prawa rolnego, prawa wodnego, prawa celnego, prawa dewizowego, prawa spółdzielczego, prawa telekomunikacyjnego, prawa rodzinno-opiekuńczego, prawa rodzinnego, prawa karno-skarbowego, prawa podatkowego, prawa skarbowego, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, prawa mieszkaniowego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa przewozowego, prawa budowlanego, prawa handlowego, etc.
  Zobacz więcej
  Agata Kościuk Radca Prawny

  Agata Kościuk Radca Prawny

  W swojej Kancelarii w Jaworznie Radca Prawny Agata Kościuk oferuje swoim Klientom możliwość uzyskania profesjonalnych porad prawnych oraz kompleksowej obsługi prawnej dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prawa administracyjnego, korporacyjnego oraz cywilnego, a także w zakresie inwestycji budowlanych. Wieloletnie doświadczenie działania w branży pozwoliło prawnik Agacie Kościuk zyskać rozległą wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym jest w stanie w kompleksowy sposób wspierać swoich Klientów w procesach inwestycyjnych, reprezentować ich przed jednostkami administracji publicznej czy pomagać w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Radca prawny Agata Kościuk prowadzi kancelarię w Jaworznie.
  Zobacz więcej
  Apriori Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  Apriori Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  Cło i podatki, Doradztwo jednostkom samorządu terytorialnego, Działalność bankowa i finanse, Energetyka i paliwa, Fundusze private equity, venture capital i działalność inwestycyjna, Gospodarka nieruchomościami i działalność developerska, Inicjatywy obywatelskie, Inwestycje zagraniczne, Legislacja, Partnerstwo publiczno-prywatne, Postępowania odszkodowawcze, Prawo europejskie, Prawo farmaceutyczne, Prawo karne i karno-skarbowe, Prawo konkurencji, Prawo kontraktowe, Prawo morskie, Prawo ochrony środowiska, Prawo pracy, Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie, Prawo reklamy i mediów, Prawo spółek, Rynki kapitałowe i publiczny obrót papierami wartościowymi, Ubezpieczenia i reasekuracje, Udział w postępowaniach sądowych i innych, Upadłość i postępowanie naprawcze, Telekomunikacja i informatyką, Wealth management i obsługa transakcji międzynarodowych, Zamówienia publiczne
  Zobacz więcej