Aktywizacja. Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego. Spółdzielnia Pracy

  Aktywizacja. Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego. Spółdzielnia Pracy

  Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w Krakowie powstała w 1958 roku, założona przez pracowników likwidowanej jednostki rozruchu kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Od założenia profil produkcji AKTYWIZACJI stanowi sprzęt ochronny używany przy eksploatacji elektroenergetycznych urządzeń wysokiego napięcia.Podobnie jak inne spółdzielnie doby socjalizmu, AKTYWIZACJA funkcjonowała w strukturach scentralizowanej spółdzielczości, w ramach ówczesnego systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Spółdzielni udało się pomyślnie przejść lata transformacji ustrojowej w Polsce i odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej.AKTYWIZACJA stała się nowoczesnym, w pełni konkurencyjnym przedsiębiorstwem, wiodącym w Polsce i znanym za granicą, godnym zaufania na rynku i w swoim otoczeniu. Stworzyła potencjał umożliwiający jej działanie w warunkach integracji europejskiej, wykorzystując unijne fundusze pomocowe.Rozwój oferty produktowej AKTYWIZACJI jest wytyczany przez rozwój techniki stosowanej w energetyce oraz wymagania norm europejskich i międzynarodowych.Niezbędnej dla efektywnego działania sprawności organizacyjnej Spółdzielni służą wprowadzony w 2000 roku system jakości wg normy ISO 9000 oraz zintegrowany system informatyczny klasy ERP.Warunkiem, ale i efektem rozwoju Spółdzielni jest ustawiczny wzrost kwalifikacji jej członków. Wzrasta ich satysfakcja z pracy i więź ze Spółdzielnią.AKTYWIZACJA zachowuje swą spółdzielczą tożsamość, nadaje jej jednak współczesny wymiar.Spółdzielnia liczy obecnie 40 członków.Wychodząc na przeciw najnowszym wymaganiom rynku uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania według wymagań norm:* PN-EN ISO 9001: 2009 – System zarządzania jakością* PN-EN ISO 14001: 2005 – System ochrony środowiska* PN-N 18001: 2001: 2004 – System bezpieczeństwa i higieny pracyW lutym 2006 roku nasza Spółdzielnia zakończyła wdrożenie projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego do nadzoru dokumentów, korespondencji i informacji kadrowych”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.Drążki izolacyjne Uziemiacze przenośne Wskaźniki napięcia Inny sprzęt BHP Narzędzia do PPN Przyrządy pomiarowe Sprzęt zabezpieczający Wyroby z gumy  
  Zobacz więcej
  Alpiq Energy SE Spółka europejska

  Alpiq Energy SE Spółka europejska

  W Polsce Alpiq specjalizuje się w hurtowym obrocie energią i sprzedażą energii elektrycznej dużym odbiorcom końcowym. Naszymi partnerami handlowymi są elektrownie, spółki dystrybucyjne i spółki obrotu energią. W Polsce Alpiq specjalizuje się w hurtowym obrocie energią i sprzedażą energii elektrycznej dużym odbiorcom końcowym. Naszymi partnerami handlowymi są elektrownie, spółki dystrybucyjne i spółki obrotu energią. Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych spółek obrotu na polskim rynku. Posiadamy umowy z wieloma partnerami handlowymi i jesteśmy członkiem polskiej Towarowej Giełdy Energii. Aktywnie uczestniczymy w wymianie międzysystemowej ze spółkami z Niemiec, Czech, Słowacji oraz ze spółkami polskimi Zgodnie z międzynarodowymi standardami przygotowujemy umowy oparte na wzorach EFET (Europejskiej Federacji Obrotu Energią) i TOE (Towarzystwa Obrotu Energią) tym samym zapewniając naszym partnerom konkurencyjne ceny i niezawodność w dostawach energii. Dostawy energii są realizowane na podstawie kontraktów średnio i długoterminowych i dostosowane do potrzeb i oczekiwać naszych klientów. Przedmiotem dostaw moga być produkty standardowe (dostawy pasmowe i dostawy szczytowe), pełne dostawy oraz dostawy regulowane.Ponadto służymy naszym klientom przez:- sprzedaż i zakup certyfikatów kogeneracji i energii odnawialnej - usługi optymalizacji portfela - usługi operatora handlowo-technicznego (OHT) - naszą wiedzę na temat rynku energii - szkolenia dla pracowników - pomoc w organizacji przetargów i procedur zakupu Jesteśmy także zainteresowani współpracą i udziałem w dużych projektach energetycznych.Alpiq pomaga swoim klientom w uproszczeniu zarządzania energią i optymalizacji całego procesu dla uzyskania pozytywnej zmiany ich wyników biznesowych. Wizja Stanowimy pierwszy wybór w Europie i Szwajcarii, jako że umożliwiamy naszym partnerom najlepsze wykorzystanie ich przedsiębiorczości. Misja Uwalniamy przedsiębiorczość naszych partnerów: * poprzez zmniejszenie stopnia skomplikowania zarządzania energią * poprzez polepszenie niezawodności ich planowania i zwiększenie ich elastyczności * pomagając im w trwałym wypracowaniu mocnych punktów i podejmowaniu bieżących działań mających na celu stawienie czoła wyzwaniom przyszłości * umożliwiając im skoncentrowanie całej energii na podstawowej działalności
  Zobacz więcej
  BAŁTYKGAZ Sp. z o. o.

  BAŁTYKGAZ Sp. z o. o.

  BAŁTYKGAZ Sp. z o. o. założona została w marcu 1993 roku i od tego czasu zajmuje się dystrybucją gazu płynnego na terenie całego kraju.W swojej działalności korzystamy z najnowszych technologii i wieloletniego doświadczenia naszych zachodnich udziałowców - Rheingas GmbH & Co KG i Westfalen AG z Niemiec, co pozwoliło nam osiągnąć pozycję jednego z wiodących i najbardziej doświadczonych dystrybutorów gazu płynnego na naszym rynku.Nasi Klienci obsługiwani są przez 2 centra regionalne na terenie całego kraju poprzez kompleksową i fachową pomoc i doradztwo naszych doradców handlowych.Naszym głównym zadaniem jest dostarczenie Klientom ekologicznej energii we właściwych parametrach.Firma BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją gazu płynnego propan, który jest stosowany w instalacjach przydomowych.Ze względu na swoje właściwości jest to medium energetyczne zbliżone do gazu ziemnego. Dostarczamy gaz, który jest ekologicznym źródłem energii. Korzystanie z gazu zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, a w domu zapewnia czystość.  W ramach swojej oferty dla klientów korporacyjnych, BAŁTYKGAZ montuje nowoczesne instalacje gazowe, które mają zastosowanie w ogrzewaniu warsztatów, hal i innych pomieszczeń przemysłowych. Nasz produkt jest także powszechnie stosowany w wielu procesach technologicznych.Doradzamy w kwestiach optymalnych rozwiązań, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Firma BAŁTYKGAZ w trosce o bezpieczną eksploatację instalacji zbiornikowych gazu płynnego, utrzymuje służby serwisowe dostępne dla Klientów praktycznie przez 24 godz./dobę.Zadaniem grupy serwisantów jest usuwanie zakłóceń eksploatacji oraz naprawa elementów instalacji zbiornikowych gazu płynnego, których uszkodzenia są zgłaszane przez Klientów. W każdym centrum regionalnym firmyBAŁTYKGAZ pracuje serwisant instalacji, który posiada odpowiednio wyposażony samochód serwisowy do usuwania wszystkich możliwych awarii instalacji zbiornikowych gazu płynnego. Serwisanci BAŁTYKGAZ są wysokokwalifikowanymi specjalistami w branży gazu płynnego z kilkuletnim stażem instalatorskim.Dodatkowym zadaniem grupy serwisowej jest wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji zbiornikowych gazu płynnego, w ramach których wykonywane są następujące czynności obsługowe zbiorników:a) kontrola kompletności oznakowań zbiornika w napisy informacyjne; b) uzupełnienie powłoki malarskiej zbiornika w zależności od stanu uszkodzeń; c) pomiar rezystancji uziomu zbiornika; d) sprawdzenie ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa; e) sprawdzenie szczelności połączeń armatury zbiornikowej (zawory, króćce, reduktor I stopnia i pozostałe uzbrojenie zbiornika); f) sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych środkiem pianotwórczym w obrębie szafki przyłączeniowej do instalacji w budynku; g) sprawdzenie kompletności armatury zbiornika i zabezpieczeń instalacji z uzupełnieniem brakujących elementów; h) sprawdzenie innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji zbiornika: kompletność i stan techniczny ogrodzenia, przewiewność lokalizacji zbiornika, brak przeszkód, stan drogi dojazdowej do zbiornika.
  Zobacz więcej