"Acipol" Gospodarstwo Rybackie

    Nazwa "ACIPOL" została utworzona od skrótów łacińskich nazw rodzajowych "ACIPENSER" - JESIOTR i "POLYODON" - WIOSŁONOS. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą i sprzedażą ryb jesiotrowatych na terenie Polski oraz krajów Europy wschodniej i zachodniej.Gospodarstwo Rybackie "ACIPOL" jest położone w kompleksie Pojezierza Konińskiego. Dzięki swemu usytuowaniu ma możliwość prowadzenia produkcji rybackiej w oparciu o wodę o regulowanej temperaturze. Gwarantuje to całoroczną dostępność ryb dla odbiorców.Hodowla ryb prowadzona jest w nowo wybudowanych stawach oraz basenach i korytach przepływowych co umożliwia zapewnienie doskonałych warunków sanitarnych wpływających na jakość wyprodukowanych ryb. Opiekę nad hodowlą sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem pod nadzorem służb weterynaryjnych oraz naukowców z Instytutu Rybactwa Śródlądowego.Na ukończeniu jest budowa przetwórni zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, której uruchomienie planowane jest na początku 2008 roku. Pozwoli to na poszerzenie naszej oferty dla konsumentów o: - ryby patroszone, - filety, - tusze, - ryby wędzone.O jakości produktu decydują zastosowane w Ośrodku technologie chowu, a mianowicie ryby hodowane są w basenach przepływowych, a do karmienia ryb wykorzystywane są pasze. Odpowiednia jakość wody, należyte warunki sanitarne panujące w urządzeniach hodowlanych, odpowiednie żywienie, a także stała opieka weterynaryjna sprawiają, że możemy gwarantować wysoką jakość naszych produktów, tzn. ryb konsumpcyjnych oraz narybku przeznaczonego do dalszej hodowli.
    Zobacz więcej