Autoryzowany Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji Środkami Ekologicznymi lub Chemicznymi

Autoryzowany Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji Środkami Ekologicznymi lub Chemicznymi

Firma działa na polskim rynku od 1994 roku i zajmuje się kompleksową ochroną przed szkodliwymi organizmami, tj. gryzoniami, ptakami, ślimakami, owadami, pająkami i innymi, czyli dezynsekcją, dezynfekcją, deratyzacją i dezodoryzacją w następujących zakładach: - zakłady produkcyjne, fermy, gospodarstwa rolne, hurtownie, sklepy, restauracje, kluby, puby – branży spożywczej; - zakłady produkcyjne, hurtownie, szpitale – branży farmaceutycznej; - żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, domy studentów, stołówki w placówkach oświatowych; - bloki mieszkalne, domki jednorodzinne; - placówki użyteczności publicznej – policja, straż miejska, wojsko, areszty, więzienia. Posiadamy duże doświadczenie zawodowe w dziedzinie DDD, prowadzimy systematyczny monitoring aktywności szkodników na terenie i w obiektach zakładów produkcyjnych, a na podstawie danych monitoringowych określamy działania korygujące, które należy podjąć, aby zapewnić trwałą i wysoką jakość środowiska, w których przebiegać powinien każdy proces produkcyjny. Prowadzimy dokładną i zgodną z wymogami do systemu HACCP dokumentację dotyczącą aktywności szkodników i metod ich zwalczania. Właściciel zakładu jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z zakresu zwalczania szkodników sanitarnych w przemyśle spożywczym, z zakresu Systemu HACCP oraz PEST GONTROL. Ponadto będąc członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, ma stały dostęp do najnowszych informacji z zakresu biologii, szkodliwości i nowoczesnych metod zwalczania szkodników, w tym biotechnicznych, gdyż systematycznie podnosi swoje kwalifikacje na kursach, warsztatach i konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PSP DDD potwierdzonych właściwymi certyfikatami. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi uprawnieniami: UPRAWNIENIA W naszej ofercie znajdą Państwo: - ochronę przed szkodliwymi organizmami, czyli dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację i dezodoryzację w zakładach produkcyjnych, fermach, gospodarstwach rolnych, hurtowniach, sklepach, restauracjach, klubach, pubach - branży spożywczej; w zakładach produkcyjnych, hurtowniach, szpitalach – branży farmaceutycznej; w żłobkach, przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, domach studentów, stołówkach - w placówkach oświatowych; w blokach mieszkalnych, domkach jednorodzinnych; w placówkach użyteczności publicznej – policja, straż miejska, wojsko, areszty, więzienia. - ochronę budynków przed korozją biologiczną – grzybami, owadami czyli fumigacja, odgrzybianie. - zwalczanie szkodników w uprawach rolnych, sadach, szklarniach, parkach, ogrodach, trawnikach, polach golfowych, itp. - dezynfekcja, dezodoryzacja miejsc po zmarłych, katastrofach chemicznych, pożarach, powodziach, itp. - zwalczanie i zabezpieczenie przed szkodnikami zakładów przetwórczych przemysłu spożywczego, zbożowo-młynarskiego, paszowego, mięsnego, mlecznego, rybnego, owocowo-warzywnego, browarnianego, itp.
Zobacz więcej