Business Solutions Partners Sp.z o.o.

  Business Solutions Partners Sp.z o.o.

  BSPR to zespół doradców z wieloletnim doświadczeniem współpracy z wiodącymi podmiotami gospodarczymi na polskim i międzynarodowym rynku. Gwarantujemy kompleksowe usługi doradcze na najwyższym poziomie Finansista i menedżer.Przez ostatnich 12 lat zawodowo związany z koncernami zagranicznymi i polskimi. Uczestniczył w wielu projektach informatycznych. Partycypował w grupach projektowych wdrażających BI, TPM, SCM i Cost Optimization. Jako niezależny konsultant oferuje swoje usługi na rzecz praktyki gospodarczej, podmiotów zarówno dużych, jak i tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. dr Piotr Ratajczyk Doktor nauk ekonomicznych i konsultant. Współpracował z największymi podmiotami doradczymi takimi jak Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers czy Capgemini. Brał udział w tworzeniu strategii i budowaniu modeli biznesowych na rzecz licznych podmiotów gospodarczych. Odpowiedzialny za ich restrukturyzację i podnoszenie efektywności.DORADZTWO STRATEGICZNE • Rozwój biznesu • Budowanie i realizacja strategii wzrostu wartości podmiotu i modeli biznesowych • Fuzje i przejęcia, analizy portfela i poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa • Wejście na rynek i strategia dywersyfikacji • Tworzenie i wdrażanie strategii w zakresie sprzedaży i marketingu • Zarządzanie efektywnością i optymalizacją organizacji • Efektywność funkcji finansowych, • Zarządzanie zmianami i projektami inwestycyjnymi • Budowanie i ewaluacja modeli biznesowych • Tworzenie i zarządzanie wartością DORADZTWO TRANSAKCYJNE • Przygotowywanie zakupu lub zbycia przedsiębiorstwa • Ustalanie ceny i trybu zawierania transakcji • Przegląd wycen i ekspertyz wykonanych przez strony trzecie • Studia wykonalności, biznes plany • Due diligence • Pozyskiwanie środków WYCENY AKTYWÓW Wyceny aktywów materialnych i niematerialnych FINANSOWANIE INWESTYCJI • Kompleksowe przygotowanie projektów pod konkretne działania. • Przygotowanie studiów wykonalności, biznesplanów, opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną. • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi i usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstwa. ZARZĄDZANIE TYMCZASOWE • Zarządzanie tymczasowe to kontraktowe zatrudnienie doświadczonych menedżerów i konsultantów na poziomie ścisłego kierownictwa na okres od roku do dwóch lat.
  Zobacz więcej
  DJB Grzegorz Pakuła

  DJB Grzegorz Pakuła

  Firma DJB Grzegorz Pakuła od 15 lat wdraża systemy zarządzania. Dwukrotnie w 2008 oraz 2009 roku zostaliśmy wyróżnieni tytułem Najlepszego Konsultanta Roku TUV. Dodatkowo 9 września 2009 r. przyznano nam ogólnopolską nagrodę dla firm doradczych Srebrny TUV Partner 2009.Jesteśmy rzetelni i w 100% skuteczni. Dzięki doświadczeniu, kwalifikacjom oraz miłym i oddanym pracownikom zrealizowaliśmy ponad 600 wdrożeń. Na stałe współpracujemy z klientami w zakresie outsourcingu ISO, pełniąc obowiązki pełnomocników, audytorów i konsultantów. Dokonujemy również sprawdzeń wcześniejszych wdrożeń pod względem ich poprawności, przydatności oraz efektywności ekonomicznej.
  Zobacz więcej
  EKOFIRMA OCHRONA ŚRODOWISKA DORADZTWO DLA FIRM

  EKOFIRMA OCHRONA ŚRODOWISKA DORADZTWO DLA FIRM

  Wskazujemy jak działać zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, jakie dokumenty powinna posiadać Twoja firma oraz na podstawie pełnomocnictwa uzupełniamy wszystkie zaległości za Ciebie.Czy wiesz że: • Każda firma z oferująca usługi budowlane powinna posiadać PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI? • Każda firma wykorzystująca samochód płacić OPŁATY ŚRODOWISKOWE? • Że wystarczy wytwarzać nawet niewielkie ilości odpadów (np. opakowań, które są niemal w każdej firmie) by zaistniały obowiązki sprawozdawcze lub konieczność uzyskania odpowiednich decyzji?Skorzystaj z BEZPŁATNEGO AUDYTU ŚRODOWISKOWEGO – bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację i powiemy co należy uregulować. Po audycie sam zdecydujesz czy nawiązujemy współpracę by te formalności unormować. DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!Zajmujemy się ochroną środowiska w firmach profesjonalnie i kompleksowo, dlatego mają Państwo pewność że uzyskane informacje będą aktualne i rzetelne. Jako firma mamy najlepsze ceny na rynku na wykonywanie różnego typu opracowań środowiskowych.Występując w Państwa imieniu o decyzję z ochrony środowiska (jeżeli taka okaże się konieczna) prowadzimy daną sprawę od początku do końca, to my negocjujemy i uzgadniamy warunki z organami opiniodawczymi i reprezentujemy Państwa aż do momentu uzyskania pozwolenia. Tym samym Państwo zyskują czas i nie muszą wnikać w skomplikowane przepisy prawne. Co niezwykle ważne ponosimy odpowiedzialność za sporządzane dokumenty i rozliczenia opłat, ponieważ jesteśmy ubezpieczeni od doradztwa - jest to o tyle istotne, że urzędowe kary za błędy w niektórych dokumentach są równe karom za ich brak.doradztwo w ochronie środowiska, ochrona środowiska, odpady, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, opłaty środowiskowe za korzystanie ze środowiska, raport oddziaływania na środowisko (ocena), prawo ochrony środowiska dla firm, pozwolenie na emisję do powietrza(operat), pozwolenie wodnoprawne (operat), audyt środowiskowy (ekologiczny), zezwolenie na odzysk odpadów, zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów, zezwolenie na transport odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami, kontrola wioś, sprawozdanie odpadowe, gospodarka wodno-ściekowa
  Zobacz więcej
  Environ Poland Sp. z o.o.

  Environ Poland Sp. z o.o.

  Członkowie zespołu ENVIRON posiadają zróżnicowane wykształcenie zarówno techniczne jak i w dziedzinie nauk przyrodniczych i biznesu, dzięki czemu są w stanie zapewnić fachową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do kompleksowego rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów z zakresu inżynierii i zarządzania. Rozległa wiedza oraz doświadczenie umożliwiają nam świadczenie usług nie tylko w Polsce, ale też na całym obszarze Europy Centralnej i Wschodniej, szczególnie Czech, Słowacji, Rosji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. W gronie naszych klientów znajdują się zarówno przedsiębiorstwa sektora publicznego (np. Ministerstwo Skarbu RP), jak i zagraniczni inwestorzy, firmy prywatne, firmy sektora venture capital, fundusze private equity i inne podmioty. ENVIRON działa na światowym rynku usług doradczych i inżynierskich za pośrednictwem swoich oddziałów, umiejscowionych w strategicznych punktach USA, Europy, Azji i Australii. Zapewnia usługi na najwyższym poziomie w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska dla lokalnych i międzynarodowych koncernów przemysłowych i rynkowych, firm prawniczych, deweloperów i instytucji na rynku nieruchomości, przedsiębiorców, instytucji kredytujących, firm ubezpieczeniowych oraz jednostek sektora publicznego. Instytucje i przedsiębiorstwa z całego świata korzystają z naszych usług charakteryzujących się wysokim poziomem technicznym i dostosowaniem do lokalnych wymagań i obyczajów.Pełen zakres usług oferowanych przez ENVIRON Poland jest dostępny dla naszych klientów, a członkowie naszego zespołu specjalizują się w nastepujących obszarach: - Audyty zgodności z wymaganiami prawa polskiego oraz wymogami korporacyjnymi w zakresie ochrony środowiska i BHP (tzw. EH&S Compliance Audits)- Badania i opracowania studialne przedinwestycyjne, w tym oceny oddziaływania na środowisko- Doradztwo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami- Oceny ryzyka- Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz oczyszczania terenu (gruntu i wód gruntowych)- Opracowywanie programów naprawczych ochrony środowiska dla zakładów i instytucji- Przeglądy środowiskowe typu „Due Diligence” (Faza I i II)- Systemy zarządzania środowiskiem naturalnym i środowiskiem pracy- Szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz BHP- Usługi związane z uzyskaniem pozwoleń IPPC oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego
  Zobacz więcej
  Human Partner Sp. z o.o.

  Human Partner Sp. z o.o.

  Efektywnie wspieramy rozwój kapitału ludzkiego. Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą, specjalizującą się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń rozwijających kompetencje. Oferujemy również kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków z EFS dla przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji publicznych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.Tym co nas wyróżnia od pozostałych firm doradczo-szkoleniowych, to zróżnicowana i jednocześnie bardzo atrakcyjna oferta usług związana z obszarem Rozwoju Zasobów Ludzkich (HRD). Wspieramy rozwój potencjału i kwalifikacje pracowników, pomagamy doskonalić ich umiejętności nie tylko dzięki organizowanym szkoleniom i warsztatom, ale także poprzez przygotowanie i wdrażanie programów, współfinansowanych ze środków unijnych, głownie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zobacz więcej

  "IPK" Sp. z o.o.

  IPK (dawniej Instytut Promocji Kadr) jest ogólnopolską firmą doradztwa personalnego, działającą od 1991 roku. Doświadczony zespół konsultantów i ekspertów pracuje dla klientów z całej Polski w czterech biurach - w Warszawie, Sopocie, Poznaniu i Wrocławiu.W ciągu 19 lat istnienia, konsultanci IPK brali udział w obsadzeniu ponad 8 tysięcy stanowisk w firmach różnych typów, z większości branży na polskim rynku. Specjalnością IPK jest pomoc w obsadzaniu stanowisk menadżerskich oraz specjalistycznych.Dla firm prowadzących działalność na skalę międzynarodową IPK rekrutuje również kandydatów w innych krajach Centralnej i Wschodniej Europy, m.in. w Czechach, na Węgrzech, Krajach Bałtyckich a zwłaszcza w Rosji i na Ukrainie.Konsultanci IPK dysponują wieloletnim doświadczeniem w rekrutacji. O ich wiedzy i kompetencji świadczy prowadzenie przez nich zajęć na najbardziej prestiżowych polskich wyższych uczelniach - m.in. Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Krajowej Szkole Administracji Publicznej, a także częstotliwość z jaką media zasięgają ich opinii w kwestiach dotyczących rynku pracy - blisko 1000 cytowań m.in. w: Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Polityce, Newsweeku a nawet w The New York Times oraz pismach specjalistycznych m. in. Personel i Zarządzanie oraz International Journal of Psychology.-rekrutacja i selekcja na stanowiska średniego i wyższego szczebla,-executive search,-rekrutacja ogłoszeniowa (prasa i internet),-diagnoza potencjału zawodowego,-testy psychologiczne,-szkolenia i treningi umiejętności w zakresie HRM. 
  Zobacz więcej

  "Level One" Sp. z o.o.

  Firma Level One powstała w 2000 roku dzięki wykorzystaniu kapitału holenderskiego i zajmuje się pośrednictwem pracy za granicą na terenie Holandii.Firma posiada swe biura zarówno na terenie Polski jak i Holandii.Głównym zadaniem biura Level One jest nadzorowanie procesu rekrutacji kandydatów. Mamy stały kontakt z kandydatami i pracodawcami, zajmujemy się załatwianiem wszystkich niezbędnych formalności, oferujemy pomoc w zdobyciu potrzebnych dokumentów oraz w wypełnianiu wniosków zgłoszeniowych. Nadzorujemy przebieg każdego kontraktu.Profesjonalne usługi biura poświadcza posiadany przez nas certyfikat oraz wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy za granicą o nr 602/1b.Jesteśmy członkiem Związku Pracodawców Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy Okap, co obliguje nas do rzetelnego wywiązywania się z wszelkich zobowiązań wobec naszych pracowników jak i całego podnoszenia standardów zatrudnienia.Oferujemy pewną i legalna prace za granicą na holenderskich warunkach u rzetelnych pracodawców.Jako biuro pośrednictwa pracy nie pobieramy opłat za swe usługi od potencjalnych pracowników. Staramy się przeciwdziałać bezrobociu w Polsce oraz zapewnić odpowiednie warunki pracy i stałą opiekę Polakom chcącym pracować na terenie Holandii.Dzięki zaufaniu jakie zdobyliśmy u holenderskich pracodawców możemy zaoferować oprócz prac tymczasowych (prace sezonowe) prace stałe trwające przez cały rok. Posiadamy oferty stałej pracy w różnorodnych branżach przemysłu oraz rolnictwie, oferty dotyczą prac:- ogrodniczych- w fabryce sera- w magazynach logistycznych- w zakładach produkcyjnychPonadto oferujemy prace dla wykwalifikowanych pracowników- spawacz- ślusarz- malarz- stolarz- murarz- monter konstrukcji budowlanychAgencja pracy Level One zapewnia swym pracownikom również zakwaterowanie oraz transport.Transport dotyczy zarówno przejazdu do jak i na terenie Holandii. Jesteśmy w stałej współpracy z firma transportową, która świadczy dla nas usługi.Oferty są tylko przykładowymi ofertami pracy niekoniecznie aktualnymi.Zakwaterowanie oferowane jest w zabudowie szeregowej oraz domach wolno stojących. Mieszkania spełniają wszelkie standardy życiowe, są w pełni wyposażone w celu zapewnienia komfortowego odpoczynku po pracy.   
  Zobacz więcej