"FLORIAN" Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu

    Drodzy klienci, podstawowym celem jaki stawiają przed sobą wszyscy członkowie i pracownicy „FLORIAN” Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich we Wrocławiu jest dbałość o utrzymanie wypracowanej przez lata dobrej „MARKI” naszej Spółdzielni.Dobrej Marki, która dla klientów i dla konkurentów będzie ze sobą niosła niepodważalną informację o wysokiej jakości związanej ze znakiem FLORIAN na mundurach, która będzie się wyłącznie kojarzyła z wysoką jakością usług wykonywanych przez najlepiej wykwalifikowanych fachowców.Stale dążymy do tego celu poprzez wieloletnie konsekwentne działanie, polegające na świadomym podnoszeniu kwalifikacji przez naszych pracowników, przez ich świadomą dbałość o jakość wykonywanych prac, przez dbałości o znajomość i umiejętność posługiwania się zarówno prostymi narzędziami, jak i precyzyjnym sprzętem pomiarowym, przez ich widoczną troskę o estetyczny wygląd zewnętrzny i kulturę osobistą.Jesteśmy przekonani, że powyższa dbałość o jakość trwale buduje dobrą Markę Spółdzielni „FLORIAN”, która niesie jasny i jednoznaczny przekaz, że fachowiec ze znakiem „FLORIAN” na mundurze wykona pracę rzetelnie, sprawnie, terminowo, przy użyciu właściwego sprzętu i w niekwestionowany prawidłowy sposób.W Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we Wrocławiu stale dbamy o to by Wasze kominy działały sprawnie i były bezpieczne nie ma dla nas pracy związanej z kominami , która byłaby zbyt trudna , lub zbyt duża. Najczęściej wykonywanymi są usługi zaprezentowane poniżej: - Czyszczenie przewodów kominowych (wentylacyjnych, dymowych i spalinowych) - Opinia kominiarska określająca możliwość przyłączenia do przewodów kominowych nowych, lub przełączenia istniejących urządzeń grzewczych czy wentylacyjnych - Okresowa kontrola przewodów kominowych - "Odbiór przewodów kominowych" Czyli - Badanie stanu technicznego urządzeń grzewczo-kominowych w budynkach nowo wybudowanych, względnie przebudowanych przed oddaniem ich do użytku - Inwentaryzacja przewodów kominowych istniejących w nieruchomości objętej sprawdzeniem - Oraz wiele innych usług dostosowanych do potrzeb i wymagań klientów. W celu zapoznania się szczegółowo z naszą ofertą zapraszamy na nasze strony www : - Czyszczenie przewodów kominowych i palenisk- Okresowa kontrola przewodów kominowych- Opinia kominiarska- Odbiór przewodów kominowych- Inwentaryzacja przewodów kominowych Serdecznie Zapraszamy! Dane kontaktowe naszych dolnośląskich placówek : KONTAKT INFOLINIA DOLNOŚLĄSKA tel. +48 71 79 494 97
    Zobacz więcej