Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy

Informacje

Podobne firmy

Centrum Kształcenia Dorosłych

Centrum Kształcenia Dorosłych

Centrum Kształcenia Dorosłych zostało założone w 2002 r. w skład, którego wchodzi: - NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH, - SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH, - KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, - INTROLIGATORNIA. Zajęcia w szkole i na kursach staramy się jak najlepiej dopasować do indywidualnych potrzeb każdego Słuchacza, chcemy, aby wiedza była przekazywana w sposób rzetelny i dlatego zatrudniamy najlepszych wykładowców, posiadających wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Technik administracji: może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji. Technik rachunkowości: może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Technik BHP: może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp. Technik informatyk: może podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. może go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista. Technik hotelarstwa: typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony organach administracji samorządowej, zajmujących się usługami hotelarskimi. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych. Oprawy: - prace magisterskie i dyplomowe - czasopisma i druki urzędowe (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy, arkusze ocen, itp.), Książki, czasopisma. - bindowanie - laminowanie dokumentów (do formatu A3) Adres: ul. Bohaterów Kosmosu 13 87-400 Golub-Dobrzyń
Zobacz więcej
Policealne Studium Plastyczne

Policealne Studium Plastyczne

Lubisz rysować, malować, rzeźbić, fotografować, chcesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności plastyczne to trafiłeś we właściwe miejsce Realizuj swe marzenia ucząc się szkole plastycznej. POLICEALNE STUDIUM PLASTYCZNE w Białymstoku "Praktyka czyni mistrzem" - te hasło przyświeca idei kształcenia artystcznego , którą realizujemy w naszej szkole. nauka w Policealnym Studium Plastycznym umożliwia: zdobycie wykształcenia plastycznego wraz z wiedzą z zakresu historii sztuki praktyczne poznanie nowych technologii, technik graficznych i programów komputerowych samodzielne tworzenie ilustracji, animacji, przygotowanie projektów graficznych poznanie zasad dobrego fotografowania zdobycie doświadczeń warsztatowych projektanta i grafika komputerowego zdobycie zawodu plastyka dający możliwość dalszej kontynuacji nauki na uczelniach wyższych nie tylko artystycznych (jeżeli wcześniej zdało sie maturę) Policealne Studium Plastyczne zostało utworzone w 1999 roku w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425 ze zm.). Jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek artystycznych. Jest szkołą policealną , prywatną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej nadane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach przedmiotów artystycznych realizowane sa zajęcia z historii sztuki, rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, kompozycji, technik graficznych i projektowania wraz z uwzględnieniem technik komputerowych. Po zrealizowaniu programu nauczania i zdaniu egzaminu dyplomowego słuchacz otrzymuje na druku państwowym dyplom ukończenia studium z nadaniem tytułu zawodowego PLASTYK.
Zobacz więcej
Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego, jedna z najstarszych polskich uczelni niepublicznych, zalicza się do wiodących w obszarze nauk ekonomicznych i prawnych. Na dwóch wydziałach – Prawa i Administracji oraz Ekonomi i Zarządzania 250 wykładowców kształci przyszłych prawników, menadżerów, dyplomatów, polityków, pracowników administracji, marketingowców, ekonomistów, finansistów - ludzi biznesu. Wydział Prawa i Administracji, jako pierwszy wśród Uczelni niepublicznych, otrzymał prawo do nadawania tytułu doktora nauk prawnych. Liczne specjalizacje i stale rozwijany warsztat naukowy służy ciągłemu dostosowywaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Oprócz programów oferowanych w języku polskim, prowadzimy studia w języku angielskim, które jako jedne z nielicznych w Polsce dają możliwość zdobycia oprócz polskich dyplomów licencjackich i magisterskich również brytyjskich degree Bachelor of Arts, Master of Arts i Master of Science. Cenią to nie tylko polscy pracodawcy - to również przepustka do sukcesów na międzynarodowym rynku pracy. Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z licznymi instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie oraz posiada prestiżowe zagraniczne akredytacje programów dydaktycznych. Z roku na rok w procesie nauczania zwiększa się udział profesorów wizytujących ze Stanów Zjednoczonych i Europy. O międzynarodowym charakterze Uczelni świadczy również najwyższy w Polsce udział studentów zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby studentów, jak również niezwykle duża liczba studentów wyjeżdżających na semestr studiów za granicę. W ramach działalności instytutów, oprócz własnych badań, są realizowane zamówienia na analizy, ekspertyzy oraz wiele projektów dla otoczenia gospodarczego i instytucji życia publicznego. Z tej coraz intensywniejszej współpracy z biznesem czerpią korzyści nasi studenci, gdyż pozwala ona na kształtowanie oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami gospodarki.. Cieszy nas, zarówno zaufanie ponad 20 000 absolwentów, jak i ich często spektakularne kariery, które przysparzają Uczelni uznanie pracodawców. To zaufanie zobowiązuje i jest podstawą dalszego rozwoju Uczelni. Dziękujemy.
Zobacz więcej

"Promar International" Szkoła Języków i Zarządzania

20 lat doświadczeń w nauczaniu języków obcych. Ponad 60.000 zadowolonych uczestników. GWARANCJA JAKOŚCI Szkoła Języków i Zarządzania PROMAR-International posiada AKREDYTACJĘ PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY w zakresie prowadzenia kursów języków obcych. Akredytacja to potwierdzenie przez Kuratora Oświaty spełnienia przez naszą Szkołę ściśle określonych, wysokich kryteriów jakości w zakresie nauczania języków obcych, celem utrzymania jak najwyższych standardów. Poraz czwarty Szkole PROMAR-International został przyznany tytuł "SOLIDNEJ FIRMY"- 2007, 2008, 2009, 2010 przyznany za rzetelność i wiarygodność prowadzonej działalności. Kolejnym potwierdzeniem jakości świadczonych przez naszą Szkołę usług, to wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością według norm ISO 2001:2008. Zarówno Akredytacja Kuratora Oświaty, Certyfikat ISO, jak i tytuł "Solidnej Firmy dają Państwu gwarancję jakości i profesjonalizmu Szkoły oraz są argumentem za obdarzeniem naszej Szkoły pełnym zaufaniem. PROMAR-International Oferuje bogaty, zintegrowany program edukacyjny adresowany do dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, specjalistów różnych branż i kadr zarządzających w zakresie: Kształcenia nauczycieli-tłumaczy języków obcych w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Specjalności: język angielski, język hiszpański, język francuski, język włoski Kursów językowych: ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, SZWEDZKI Międzynarodowych egzaminów językowych: British Council, Goethe-Institut, Institiuto Cervantes, Centre International D'études Pedagogiques, Universita' di Siena. Kursów metodycznych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli Szkoleń MISJA KSZTAŁCI profesjonalną kadrę zarządzającą i nauczającą. UCZY sztuki komunikacji i porozumiewania się w językach obcych. POMAGA klientom i pracownikom w stałym rozwoju i uzyskiwaniu coraz większych korzyści. WARUNKI DYDAKTYCZNE Siedziba Szkoły i Kolegium PROMAR-International przy ul. Bohaterów 12 w Rzeszowie to nowoczesny budynek spełniający najwyższe standardy europejskie. Jest świetnie dostosowany do nauczania języków obcych, kształcenia nauczycieli-tłumaczy języków obcych i tłumaczeń symultanicznych z wykorzystaniem urządzeń audiowizualnych najnowszej technologii. To nie tylko szkoła i mury, to centrum różnorodnych kultur przybliżanych naszym kursantom i studentom, to kontakt z lektorami obcojęzycznymi oraz kulturą różnych narodowości.  
Zobacz więcej