Koneser s.c. Zespół rzeczoznawców samochodowych. Owczarz M., Witkiewicz M.

Informacje

Podobne firmy

Agencja Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa DOMEXPERT Rzeczoznawca mgr inż. Stanisław Kapelski

Agencja Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa DOMEXPERT Rzeczoznawca mgr inż. Stanisław Kapelski

Agencja Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa DOMEXPERT jest prężnie działającą Firmą w dziedzinie budownictwa i nieruchomości. Istniejemy na rynku od 1992 roku. Nasze biura mieszczą się w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej i ul. Drukarskiej.W obszarze nieruchomości zajmujemy się: wyceną pośrednictwem doradztwem zarządzaniem W zakresie budownictwa opracowujemy dla budynków, budowli i dróg: ekspertyzy opinie oceny wykonywanych robót Prowadzimy: nadzory budowlane przeglądy techniczne obiektów kierownictwo budowy zastępstwo inwestycyjne Oceniamy również stan techniczny i wartość: maszyn urządzeń samochodówZ Naszych usług dotychczas korzystali między innymi: Urzędy Miasta w: Legnicy, Złotoryi, Jawora, Prochowic Starostwa Powiatowe w Legnicy i Jaworze Urząd Skarbowy w Legnicy Huta Miedzi w Legnicy – hale przemysłowe, instalacje technologiczne, budowle Zanam-Legmet – hale produkcyjne Komenda Miejska Straży Pożarnej w Legnicy Szkoły, Przedszkola Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Jaworze TB Meca Poland Sp. z o.o. w Legnicy Eucoso Sp. z o.o. w Złotoryi – budynek biurowo – produkcyjny Banki: lokale mieszkalne, usługowe, obiekty biurowe, produkcyjne (masarnie, ubojnie), magazynowe (hurtownie) Sąd Okręgowy w Legnicy Sąd Rejonowy w Legnicy, Głogowie, Jaworze, Lubinie, Złotoryi, w Środzie Śląskiej Stacja Paliw – Dobroszów Korzec & Pawłowicz Inwestycje – wielkokubaturowy obiekt handlowo – usługowy Elektroda Sp. z o.o. Lubin – obiekt usługowo – magazynowy ABM Pol – Dróg Wytwórnia Mas Bitumicznych – obiekty i zaplecze przedsiębiorstwa Giełda Hurtowa S.A. Legnica – budynki magazynu, biurowe
Zobacz więcej
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skupia 24 regionalne stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące w sumie ponad 3,5 tysiąca członków. Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami. Federacja jest wydawcą kwartalnika "Rzeczoznawca Majątkowy" i serii "Biblioteczka Rzeczoznawcy Majątkowego".Idea powołania organizacji ponad stowarzyszeniowej wyłoniła się podczas I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w 1992 roku. Działacze kilkunastu istniejących wówczas stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie szacowania wartości nieruchomości, postanowili podjąć działania integrujące i koordynujące ich pracę na szczeblu centralnym. W tym celu powołano Tymczasową Komisję Porozumiewawczą Stowarzyszeń. Głównym celem Komisji było przygotowanie statutu i innych dokumentów związanych z rejestracją wspólnej organizacji. Federację założyło 15 stowarzyszeń w 1993 roku. Stojący na ich czele przewodniczący utworzyli Radę Krajową Federacji, która powołała Zarząd (członkami Zarządu w myśl statutu są członkowie Rady Krajowej). Pierwsze wybory władz Federacji odbyły się 8 października 1993 roku w Gdańsku. W tajnym głosowaniu Rada Krajowa wybrała na prezydenta Andrzeja Kalusa oraz Henryka Czajkowskiego i Mieczysława Prystupę na stanowiska wiceprezydentów. Pierwsza kadencja Zarządu trwała cztery lata, następne władze były powoływane na trzyletnie okresy.Federacja realizuje wyżej wymienione cele w szczególności przez: 1. organizowanie międzystowarzyszeniowych form współpracy o zasięgu krajowym, w tym konferencji, zjazdów, kursów, seminariów, wystaw, szkoleń itp. 2. współdziałanie z organami państwa oraz innymi organizacjami i instytucjami, w tym jednostkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi działającymi na rzecz rynku obrotu nieruchomościami 3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych, propagowanie doświadczeń organizacji zawodowych innych krajów, opracowań własnych i innych 4. propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie doskonalenia zawodowego 5. prezentowanie społeczeństwu, organom Państwa i innym organizacjom oraz instytucjom wspólnych poglądów i opinii stowarzyszeń-członków Federacji dotyczących rynku nieruchomości, regulacji prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz roli i zadań rzeczoznawców majątkowych 6. promowanie specjalistycznych wydawnictw krajowych i zagranicznych z dziedziny wyceny nieruchomości 7. współpracę z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi rzeczoznawców majątkowych 8. opracowywanie i rozpowszechnianie norm zawodowych postępowania rzeczoznawców majątkowych jako zasad dobrej praktyki i reguł postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego 9. prowadzenia postępowań mediacyjnych w sprawach spornych związanych z działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych 10. organizowanie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych 11. organizowanie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych na mocy odpowiednich porozumień 12. podejmowanie innych działań w interesie sfederowanych stowarzyszeń Raz w roku odbywają się krajowe konferencje rzeczoznawców majątkowych, których organizatorami są sfederowane stowarzyszenia.
Zobacz więcej